مقاله بررسی وضعیت عوامل موثر بر چابکی در سازمان صدا و سیما که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مدیریت فرهنگ سازمانی از صفحه ۱۱۵ تا ۱۳۲ منتشر شده است.
نام: بررسی وضعیت عوامل موثر بر چابکی در سازمان صدا و سیما
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چابکی
مقاله تولید چابک
مقاله فناوری اطلاعات
مقاله فرایند
مقاله زنجیره تامین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمی مائده
جناب آقای / سرکار خانم: زارعی ‌متین حسن
جناب آقای / سرکار خانم: وزین محمد
جناب آقای / سرکار خانم: جندقی غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق با هدف شناسایی و بررسی عوامل موثر بر چابکی سازمان و رتبه بندی این عوامل در سازمان صدا و سیما انجام گرفت. روش تحقیق کاربردی بوده و به روش توصیفی/ پیمایشی انجام گرفت.
جامعه آماری تحقیق حاضر، کلیه مدیران ارشد و میانی سازمان صدا و سیما می باشند که نمونه ای به حجم ۲۱۰ نفر و به روش تصادفی ساده از میان آن ها انتخاب شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون تی و برای رتبه بندی عوامل از آزمون فریدمن استفاده شد.
نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که سازمان صدا و سیما از نظر تمامی ابعاد چابک است و فناوری اطلاعات و زنجیره تامین دارای بالاترین رتبه و منابع انسانی دارای پایین ترین رتبه در سازمان صدا و سیما می باشد. در نهایت، پیشنهاداتی بر مبنای نتایج تحقیق ارائه گشت.