مقاله بررسی وضعیت عوامل آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی مردان ۶۵-۵۰ ساله شهر اصفهان و مقایسه آنها با هنجارهای موجود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در علوم زیستی ورزشی (حرکت) از صفحه ۱۱۱ تا ۱۲۷ منتشر شده است.
نام: بررسی وضعیت عوامل آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی مردان ۶۵-۵۰ ساله شهر اصفهان و مقایسه آنها با هنجارهای موجود
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آمادگی جسمانی
مقاله مردان سنین ۶۵-۵۰ سال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میناسیان وازگن
جناب آقای / سرکار خانم: مرندی سیدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: مجتهدی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی غلامعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف کلی این تحقیق، بررسی سطوح آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی برای مردان ۶۵-۵۰ ساله شهر اصفهان بود. ۳۸۵ نفر از مردان غیر ورزشکار ۶۵-۵۰ ساله شهر که به طور تصادفی انتخاب شدند (میانگین سن ۵۷٫۷۳±۴٫۶۵ سال، قد ۱۶۷٫۹۴±۶٫۰۴ سانتی متر و وزن ۷۶٫۸۸±۹٫۴۵ کیلوگرم) نمونه آماری تحقیق را تشکیل می دادند. اندازه گیری های، درصد چربی بدن، آزمون های انعطاف پذیری بشین و برس، راه رفتن راکپورت، دراز و نشست و شنای سوئدی انجام گرفت. برای تحلیل داده ها از آزمونt  مستقل استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که آزمودنی های مورد بررسی در متغیرهای استقامت قلبی – عروقی (۲۸٫۱۷±۴٫۰۵ میلی لیتر / کیلوگرم / دقیقه)، درصد چربی بدن (%۲۹٫۷۰±۶٫۱۴)، قدرت و استقامت عضلانی ناحیه شکم (۱۴٫۷۷±۷٫۷۹ تعداد دراز و نشست) و قدرت و استقامت عضلات ناحیه کمربند شانه (±۵٫۹۴ تعداد ۱۱٫۵۴ شنای سوئدی) در مقایسه با هنجارهای موجود و داده های حاصل از برخی تحقیقات وضعیت مناسبی ندارند. اما در انعطاف بدنی، آزمودنی های تحقیق با میانگین (۱۸٫۸۲±۹٫۵۵ سانتی متر)، وضعیت به نسبت خوبی داشتند. اگر چه سودمندی اجرای فعالیت های جسمانی منظم بر کسی پوشیده نیست، احتمالا دلایل مختلفی از جمله ناآگاهی از نقش فعالیت بدنی در بهبود کیفیت زندگی، کمبود امکانات و فضاهای مناسب برای فعالیت ورزشی افراد سالمند، نداشتن وقت، انرژی، انگیزه و دیدگاه های فرهنگی – رفتاری مانع مشارکت افراد مسن در فعالیت های جسمانی منظم می شود.