مقاله بررسی وضعیت “سیستم های اطلاعات مدیریت” در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های شهر تهران از دیدگاه مدیران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۰ در رویکردهای نوین آموزشی از صفحه ۹۹ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: بررسی وضعیت “سیستم های اطلاعات مدیریت” در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های شهر تهران از دیدگاه مدیران
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کتابخانه دانشگاهی
مقاله مدیریت کتابخانه
مقاله سیستم اطلاعات مدیریت
مقاله نرم افزار کتابخانه ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری علی
جناب آقای / سرکار خانم: عاصمی عاصفه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه ایجاد و توسعه سیستم های اطلاعات مدیریت، به امری اجتناب ناپذیر در سازمان ها مبدل شده است، زیرا این سیستم ها اطلاعات لازم را برای آگاهی مدیران سطوح مختلف سازمان و اتخاذ تصمیمات مناسب برای رهبری و کنترل فراهم می آورد. یک کتابخانه نیز به منزله سازمانی مستقل یا زیرمجموعه ای از سازمان مادر، تابع اصول مدیریت است. وجود یک سیستم اطلاعات مدیریت در کتابخانه می تواند تاثیر بسیار مثبتی در تصمیم گیری های مدیریتی داشته باشد. پژوهش حاضر به بررسی وضعیت “سیستم های اطلاعات مدیریت” درکتابخانه های مرکزی دانشگاه های زیر پوشش وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری و وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی واقع در شهر تهران پرداخته است. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی بوده، برای گردآوری اطلاعات از ابزار مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. داده های گردآوری شده در دو سطح توصیفی و استنباطی با نرم افزار مینی تب تجزیه و تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد، که در هیچ کدام از کتابخانه های مورد بررسی “سیستم های اطلاعات مدیریت” به صورت کامل استقرار پیدا نکرده است. میزان برآورده شدن نیازهای اطلاعاتی مدیران کتابخانه ها توسط نرم افزار جامع کتابخانه ای بیش از حد متوسط بوده است. بر اساس یافته های پژوهش، طراحی و تکمیل سیستم اطلاعات مدیریت مطلوب و استاندارد بر اساس نیازهای اطلاعاتی مدیران کتابخانه ها پیشنهاد شده است.