مقاله بررسی وضعیت سرولوژیک و الکتروفیزیولوژیک بیماران مبتلا به میاستنی گراویس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۹۱ در علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران) از صفحه ۱۰ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: بررسی وضعیت سرولوژیک و الکتروفیزیولوژیک بیماران مبتلا به میاستنی گراویس
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله RNS
مقاله میاستنی گراویس
مقاله AChR-Ab

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وهابی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: نفیسی شهریار
جناب آقای / سرکار خانم: صفاریان فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: صفاریان زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: امیرزرگر علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: سلطان زاده اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: سیکارودی هژیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: میاستنی گراویس نوعی اختلال خودایمنی است که به طور اساسی در اثر آنتی بادی های ضد رسپتور استیل کولین در محل اتصال عصب به عضله ایجاد شده و کاهش رسپتورهای مذکور سبب اختلال در انتقال نوروترانسمیتر و خستگی و ضعف عضلانی می شود. این آنتی بادی در تمام بیماران تشخیص داده نمی شود و بررسی های الکتروفیزیولوژیک برای تشخیص برخی از این بیماران ضروری است. در این مطالعه نتایج آزمایش های سرولوژیک و الکتروفیزیولوژیک در بیماران مبتلا به میاستنی گراویس بررسی شده است.
روش کار: یک صد و دوازده بیمار وارد یک مطالعه مقطعی شدند. سطح سرمی آنتی بادی های ضد رسپتور استیل کولین اندازه گیری و آزمون Repetitive nerve stimulation (RNS) انجام شد. شیوع موارد مثبت آنتی بادی و موارد غیر طبیعی RNS و ارتباط میان این دو تعیین شد.
یافته ها: ۳۰ بیمار مذکر (%۲۶٫۸) و ۸۲ بیمار مونث (%۷۳٫۲) و میانگین سنی بیماران ۳۷٫۶±۱۵٫۴ سال بود. در ۷۱ بیمار (%۶۳٫۴) آنتی بادی علیه رسپتور استیل کولین مثبت و در ۴۱ بیمار (%۳۶٫۶) منفی بود. آزمون RNS در ۱۰۱ بیمار انجام شده بود که در ۷۴ نفر (%۷۳٫۳) RNS غیر طبیعی و ۲۷ نفر (%۲۶٫۷) RNS طبیعی گزارش شد. در بیماران سروپوزیتیو در %۸۴٫۴ و در بیماران سرونگاتیو در %۵۳٫۷ موارد RNS غیر طبیعی بود (p=0.001).
نتیجه گیری: میان یافته های سرولوژیک و الکتروفیزیولوژیک در بیماران مبتلا به میاستنی گراویس رابطه معنی داری وجود دارد و آزمون های الکتروفیزیولوژیک در کنار آزمون های سرولوژیک می تواند سبب افزایش دقت تشخیص میاستنی گراویس گردد.