مقاله بررسی وضعیت ذخایر کیلکا ماهیان سواحل ایرانی دریای خزر طی سال های ۱۳۹۰-۱۳۷۵ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در شیلات از صفحه ۳۳ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: بررسی وضعیت ذخایر کیلکا ماهیان سواحل ایرانی دریای خزر طی سال های ۱۳۹۰-۱۳۷۵
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیلکا ماهیان
مقاله شاخص های صید
مقاله طول مطلوب
مقاله دریای خزر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فضلی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: جانباز علی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالملکی شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: خدمتی کامبیز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این مطالعه ارزیابی کیفی ذخایر سه گونه کیلکا (کیلکای آنچوی،Clupeonella engrauliformis Svetovidov ، ۱۹۴۱؛ چشم درشت،C. grimmi Kessler ،۱۸۷۷ و کیلکای معمولی، C. cultriventris Bordin، ۱۹۰۴) با استفاده از سه شاخص صید بی رویه شامل: ۱۰۰ درصد ماهیان صید شده بالغ باشند، فراوانی ماهیان با طول مطلوب ۱۰۰ درصد و فراوانی مولدین بزرگ صفر درصد ، به عنوان سه شاخص مطلوب ذخیره در طی یک دوره طولانی مدت (۱۳۷۵ الی ۱۳۹۰) در سواحل ایران در دریای خزر، در نظر گرفته شد. می باشد. بر اساس نتایج به دست آمده، دامنه طول مطلوب سه گونه کیلکای آنچوی، چشم درشت و معمولی به ترتیب ۱۰۵-۸۵، ۱۱۰-۹۰ و ۱۰۰-۸۰ میلی متر و مولدین بزرگ با طول بیش از ۱۰۵، ۱۱۰ و ۱۰۰ میلی متر محاسبه شد. در هر سه گونه فراوانی ماهیان بالغ روند افزایشی داشته است. فراوانی ماهیان با طول مطلوب کیلکای آنچوی از سال ۱۳۸۳، چشم درشت از سال ۱۳۸۱ و معمولی از سال ۱۳۸۴ کاهش یافت. فراوانی ماهیان بالغ دو گونه آنچوی و چشم درشت بیشتر از ۷۸ درصد و اغلب موارد بیشتر از ۹۵ درصد بود. فراوانی آن ها برای کیلکای معمولی از تقریبا ۱۰۰ درصد به کمتر از درصد در سال ۱۳۷۸ کاهش و سپس به ۹۰ درصد از سال ۱۳۸۰ به بعد افزایش یافت. فراوانی ماهیان بزرگ روندی کاملا معکوس با طول مطلوب داشت. ساختار طولی دو گونه آنچوی و چشم درشت نگران کننده می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده، وضعیت ذخایر کیلکای معمولی در شرایط مطلوب تری نسبت به دو گونه دیگر کیلکا در دریای خزر قرار دارد.