مقاله بررسی وضعیت درمانی خدمات دندان پزشکی ترمیمی، مبتنی بر نیازهای جامعه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۴۱۶ تا ۴۲۳ منتشر شده است.
نام: بررسی وضعیت درمانی خدمات دندان پزشکی ترمیمی، مبتنی بر نیازهای جامعه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دندان پزشکی ترمیمی
مقاله نیازسنجی
مقاله نیازهای جامعه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دریازاده سعیده
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری احمد
جناب آقای / سرکار خانم: کوهپایه زاده جلیل
جناب آقای / سرکار خانم: شجری ژیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: اولین و اساسی ترین گام در برنامه ریزی هر سیستم، نیازسنجی است و با شناسایی مهمترین نیازها، مبنایی برای تعیین اهداف و بستری مناسب برای سامان دهی سایر عناصر فراهم می شود. این پژوهش، به منظور نیازسنجی خدمات دندان پزشکی ترمیمی بر اساس نیازهای جامعه، انجام شده است.
مواد و روش ها: این پژوهش، از نوع توصیفی- مقطعی بوده و گردآوری اطلاعات به وسیله فرم ثبت اطلاعات که روایی آن تایید شده؛ انجام گرفته است. نیازهای دندان پزشکی ترمیمی از میان پرونده ۱۰۲۷ نفر از مراجعه کنندگان، در طی سه ماه از تیر تا شهریور ماه ۱۳۹۱ و با روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند، در محل کلینیک دندان پزشکی فرهنگیان اصفهان، استخراج و وارد نرم افزار ۱۷-SPSS گردیده و نتایج گزارش شده است. جهت آنالیز داده ها، از آزمون کای دو استفاده شده و سطح معناداری P<0.05 منظور گردیده است.
یافته ها: بیشتر مراجعان را زنان تشکیل داده است (۶۵%). ترمیم دندان های خلفی شامل ۷۸٫۵% از کل خدمات ارائه شده و بیشترین خدمات ترمیمی مورد نیاز بیماران بر حسب تعداد دندان، آمالگام (۶۷٫۴%) و کمترین آن گلاس آینومر (۰٫۵%) بوده است. ترمیم بیلداپ آمالگام و کامپوزیت شیوع بالایی در خدمات ترمیمی داشته است (۴۲%).
نتیجه گیری: به طورکلی، مراجعه زنان به دندان پزشک، بیشتر از مردان بوده و نیاز اکثر بیماران به دندان پزشکی ترمیمی، بیش از یک بار بوده است. شیوع بالای نیاز به ترمیم بیلداپ به معنای آن است که در جامعه بسیاری از پوسیدگی ها، در سطح بالایی قرار دارد. به نظرمی رسد پایین بودن سطح بهداشت دهان و دندان و بی توجهی و عدم مراجعه به موقع بیماران به دندان پزشک، از جمله دلایل آن باشد.