مقاله بررسی وضعیت دانشگاه های دولتی تهران در تحقق فرایند تبدیل دانش به فناوری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در راهبرد اجتماعی فرهنگی از صفحه ۱۳۵ تا ۱۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسی وضعیت دانشگاه های دولتی تهران در تحقق فرایند تبدیل دانش به فناوری
این مقاله دارای ۳۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانش
مقاله فناوری
مقاله دانشگاه های سراسری
مقاله عوامل درون دانشگاهی
مقاله عوامل برون دانشگاهی و اعضای هیات علمی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محسنی هدی سادات
جناب آقای / سرکار خانم: شفیع زاده حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف مقاله حاضر، بررسی وضعیت دانشگاه های دولتی تهران در تحقق فرایند تبدیل دانش به فناوری است. به منظور دستیابی به هدف فوق، ابتدا شناسایی و تایید عوامل اصلی و فرعی موثر بر فرایند تحقق تبدیل دانش به فناوری و اجرای مصاحبه نیمه ساختمند با صاحب نظران و متخصصان حوزه علم و فناوری انجام گرفت. در ادامه دیدگاه های صاحب نظران، متخصصان و خبرگان حوزه دانش و فناوری در مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و موسسات پژوهشی وابسته به آن مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از وضعیت نامطلوب دانشگاه ها در این حوزه بوده که مستلزم سرمایه گذاری اساسی در این زمینه جهت بهبود عملکرد دانشگاه ها در تحقق فرایند تبدیل دانش به فناوری و در نهایت رشد و توسعه کشور خواهد بود.