مقاله بررسی وضعیت توسعه راههای روستایی و ارائه الگوی مطلوب (مورد: نواحی سرحدی جبال بارز جیرفت) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۱۱۹ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: بررسی وضعیت توسعه راههای روستایی و ارائه الگوی مطلوب (مورد: نواحی سرحدی جبال بارز جیرفت)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راههای روستایی
مقاله توسعه ناحیه ای
مقاله تکنیک TOPSIS
مقاله جبالبارز
مقاله جیرفت کرمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غضنفرپور حسین
جناب آقای / سرکار خانم: عارفی فرج اله
جناب آقای / سرکار خانم: پایدار ابوذر
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمی فتاح

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مناطق سرحدی جبال بارز کرمان، علیرغم برخورداری از پتانسیل های طبیعی فراوان و بی نظیر، از مسائل ارتباطی، اطلاعات، امکانات خدماتی و زیربنایی، ترقی فرهنگی و اجتماعی رنج می برند. منطقه مورد مطالعه شامل نوحی سردسیری جبالبارز جنوبی و جبالبارز شمالی از توابع دو شهرستان جیرفت و عنبرآباد می باشد. در اینجا این سوال مطرح می شود که عقب ماندگی منطقه و توسعه راههای ارتباطی تا چه اندازه به یکدیگر پیوند خورده اند، و الگوی بهینه سرمایه گذاری در توسعه محورهای ارتباطی منطقه کدام است. در این تحقیق، مشاهده و بررسی میدانی، نظرسنجی از مسئولان ادارات مرتبط با راه روستایی، و رانندگان خبره دستگاه آلات راه سازی منطقه، استفاده از تصاویر ماهواره ای، و منابع کتابخانه ای؛ روش های کسب داده هستند. شاخص های ترکیبی برای تعیین اولویت و ارجحیت محورهای ممکن انتخاب شدند. به منظور ارزیابی دقیق، امتیازدهی و اعمال تاثیر واقعی هر شاخص در اولویت سنجی راهها، از روش وزن دهی (A.H.P) استفاده شده است. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار GIS، و تکنیک TOPSIS انجام شد. یافته های تحقیق نشان داد ترقی و توسعه منطقه در گرو توسعه راههای ارتباطی است. الگوی عملکرد فعلی برای توسعه راههای منطقه چندان مطلوب نیست و نیازمند عملکرد یکپارچه، تعاملی، مجدانه، و متمرکز بر محورهای بهینه است. اولویت بندی مسیرها نشان داد از میان ۶محور ممکن، ۳محور در اولویت توسعه هستند و سرمایه گذاری روی آنها باید افزایش یابد.