مقاله بررسی وضعیت تغذیه و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهر رشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دی ۱۳۹۱ در مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان از صفحه ۶۵ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسی وضعیت تغذیه و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهر رشت
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغذیه
مقاله سالمند
مقاله وضعیت بهداشتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معصومی نسرین
جناب آقای / سرکار خانم: جفرودی شیرین
جناب آقای / سرکار خانم: قنبری عاطفه
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم نژاد احسان
جناب آقای / سرکار خانم: شجاعی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: رفیعی ابوالحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سوء تغذیه اختلالی بالینی و عامل خطری بسیار معمول در سالمندان است که زمانی به عنوان بخشی از روند طبیعی پیری تلقی می شد ولی در حقیقت قابل شناسایی، پیشگیری و درمان است و تشخیص زودهنگام آن، امکان مداخله بموقع را فراهم می سازد. لذا بررسی وضعیت تغذیه سالمندان و تشخیص علل و عوامل موثر بر آن می تواند در طراحی و اجرای مداخله مناسب کمک شایانی نماید.
هدف: تعیین وضعیت تغذیه سالمندان بازنشسته در دو بخش غربالگری و تکمیلی بر حسب برخی مشخصات دموگرافی.
مواد و روش ها: این پژوهش مطالعه ای مقطعی از نوع تحلیلی بود که در آن ۱۹۴ نفر سالمند بازنشسته از موسسه های دولتی به روش نمونه گیری تصادفی منظم، انتخاب شدند و مورد مطالعه قرار گرفتند. در جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه دو بخشی، بخش اول اطلاعات دموگرافی و بخش دوم پرسشنامه ۱۸ موردی بررسی مختصر تغذیه (MNA) که دارای دو بخش غربالگری و تکمیلی است، استفاده شد. داده ها پس از جمع آوری با استفاده از spss نسخه ۱۶ و آزمون های آماری کروسکالوالیس، من ویتنی یو و اسپیرمن مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج: ۸۷٫۱ درصد سالمندان تغذیه طبیعی، ۱۲٫۹ درصد امکان سوء تغذیه و ۴ درصد سوء تغذیه داشتند. در بررسی ارتباط بین وضعیت تغذیه و مشخصه های دموگرافی، یافته ها نشانگر ارتباط وضعیت تغذیه با جنس (p<0.002) و درآمد (p<0.013) بود که وضعیت تغذیه طبیعی در زنان و سالمندان با درآمد بالاتر، بیشتر بود.
نتیجه گیری: با توجه به میزان «امکان سوء تغذیه» که در این مطالعه بدست آمد، لازم است دولتمردان و کارکنان حرف پزشکی در مورد این مشکل و ابعاد آن آگاه باشند و با توجه به ارتباط سوء تغذیه با میزان درآمد در مورد رفع عامل خطر فقر اقدام لازم انجام گیرد.