مقاله بررسی وضعیت تعذیه، برخی عادات غذایی و فعالیت بدنی نوجوانان در بندرعباس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۲ در مجله پزشکی هرمزگان از صفحه ۴۵۵ تا ۴۶۳ منتشر شده است.
نام: بررسی وضعیت تعذیه، برخی عادات غذایی و فعالیت بدنی نوجوانان در بندرعباس
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وضعیت تغذیه ای
مقاله نوجوانان
مقاله نمایه توده بدن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پرمهریابنده آسیه
جناب آقای / سرکار خانم: نجاتی زاده عبدالعظیم
جناب آقای / سرکار خانم: حمایلی مهربانی حمیرا
جناب آقای / سرکار خانم: دبیری فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: کامجو آزیتا
جناب آقای / سرکار خانم: شاهی عارفه
جناب آقای / سرکار خانم: رفعت فوزیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: شکل گیری عادات تغذیه ای در دوران کودکی و نوجوانی می تواند تعیین کننده دریافت مواد مغذی کافی جهت رشد و تکامل و سلامتی در آینده باشد. این مطالعه با هدف بررسی وضعیت تغذیه و فعالیت بدنی دانش آموزان دبیرستانی بندرعباس انجام شد.
روش کار: در این مطالعه توصیفی، مقطعی، ۸۰۰ دانش آموز دختر و پسر با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی از دبیرستانهای دولتی شهر بندرعباس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه مشخصات دموگرافیک، بسامد خوراک که روایی و پایایی آن سنجیده شده بود و تعداد وعده و میان وعده روزانه و پرسشنامه فعالیت بدنی بود. اندازه گیری های تن سنجی شامل قد و وزن بر اساس روشهای استاندارد با کمک متر نواری و ترازو و محاسبه نمایه توده بدن (BMI) بود و مقادیر با معیارهای CDC 2000 مقایسه گردید.
نتایج: میانگین سن پسران و دختران به ترتیب ۱۶٫۱±۱ و ۱۵٫۶±۰٫۹ بود. شیوع لاغری و اضافه وزن/ چاقی در دبیرستانهای بندرعباس به ترتیب ۱۰٫۱ و ۱۴٫۵ درصد بود. مدت زمان ورزش در ساعات خارج از مدرسه و تماشای تلویزیون پسران به صورت معنی داری بیش از دختران بود (P<0.05). پسران در مقایسه با دختران قد، وزن و BMI بالاتری داشتند. در بین وعده های اصلی ناهار و از بین میان وعده ها، میان وعده صبح بیشترین فراوانی مصرف را داشتند. دفعات مصرف مواد غذایی گروه لبنیات، میوه و سبزی در مقایسه با توصیه هرم راهنمای غذایی به صورت قابل توجهی کمتر بود. بالاترین میزان مصرف در گروه لبنیات؛ بستنی، در گروه گوشت تخم مرغ، در گروه سبزی ها سیب زمینی و در گروه نان و غلات، نان بود. میزان فعالیت بدنی، مصرف میوه و سبزی با تحصیلات والدین رابطه معنی داری نداشت.
نتیجه گیری: اصلاح وضعیت تغذیه با کمک برنامه های آموزشی تغذیه ای و توجه به فعالیت های ورزشی و مداخله در این زمینه در بین دانش آموزان دبیرستانی ضروری است.