مقاله بررسی وضعیت ایمن سازی پرسنل بیمارستانهای دولتی شهر شیراز بر علیه آنفلوانزا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در سلامت کار ایران از صفحه ۳۷ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسی وضعیت ایمن سازی پرسنل بیمارستانهای دولتی شهر شیراز بر علیه آنفلوانزا
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ایمن سازی
مقاله واکسیناسیون
مقاله پرسنل
مقاله بیمارستان
مقاله آنفلوانزا
مقاله شیراز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هنرور بهنام
جناب آقای / سرکار خانم: علی قنبری سارا
جناب آقای / سرکار خانم: توانی بلیانی کرم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: حجم قابل توجه مراجعه، بستری و مرگ و میر بیماران آنفلوانزایی در بیمارستانها و تجارب حاصله از پاندمی (جهانگیری) آنفلوانزای اخیر H1N1 در سال ۲۰۰۹ میلادی و همچنین تهدید روز افزون ناشی از وقوع پاندمی آنفلوانزای پرندگان بر اهمیت ارتقاء ایمن سازی پرسنل بیمارستانها بر علیه آنفلوانزا تاکید دارد.
روش بررسی: در این مطالعه مقطعی وضعیت ایمن سازی بر علیه آنفلوانزا در ۲۰۷ نفر از پرسنل بیمارستانهای دولتی شهر شیراز که بصورت تسهیل شده نمو نه گیری شده بودند، با استفاده از آماره های توصیفی و نرم افزار SPSS 11.5 مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: ۷۵ % از افراد به پرسشنامه های مربوطه پاسخ دادند. ۱۵۹ نفر (۷۷%) پرستار و ۲۴ نفر (۱۲%) پزشک، اکثریت افراد مورد مطالعه را تشکیل می دادند. افراد عمدتا مونث (۸۵%) و میانگین سنی آنها ۷٫۸۳±۳۶٫۱۳ سال بود. میانگین کل آگاهی افراد در خصوص بیماری آنفلوانزا ۲٫۷۵±۱۶٫۵۴ (از نمره ۲۱) و نشانگر ۸۰% آگاهی مطلوب بود. ۱۳۵ نفر (۶۵%) سابقه دریافت واکسن آنفلوانزا در یکسال قبل را نداشتند و بیشترین دلایل خود را سالم بودن خویش و اینکه بندرت دچار آنفلوانزا می شوند (۳۰%)، شک به کارآیی و سودمندی واکسن آنفلوانزا (۲۴%) و ترس از ابتلاء به عوارض واکسن مزبور (۱۹%) مطرح نمودند.
نتیجه گیری: رشد فزاینده مراجعه مبتلایان به آنفلوانزا به بیمارستانها، ماهیت و تنوع پاندمیهای ناشی از آنفلوانزا و همچنین نقش اثبات شده پرسنل بیمارستانی در بروز طغیان آنفلوانزا و عفونتهای بیمارستانی مربوطه، بر لزوم بررسی و ارتقاء وضعیت ایمن سازی آنها بر علیه آنفلوانزا و تبعیت کامل از دستورالعملهای جهانی و کشوری در این زمینه تاکید دارد.