مقاله بررسی وضعیت ایمنی علیه کزاز در افراد بالای ۵۰ سال در کاشان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در سالمند از صفحه ۲۱ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: بررسی وضعیت ایمنی علیه کزاز در افراد بالای ۵۰ سال در کاشان
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ایمنی
مقاله کزاز
مقاله ۵۰ سال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رزاقی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: خلیفه سلطانی سیداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: مومن هروی منصوره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: کزاز یک اختلال عصبی است که بصورت تک گیر و تقریبا همیشه در افرادی که دارای مصونیت ناکامل می باشند بروز می کند. اکثریت موارد کزاز در افراد بالای ۶۰ سال می باشد با توجه به خطر ابتلا به فرم شدید و مرگ و میربالای آن در بین افراد مسن این بیماری از اهمیت بالایی برخوردار است. این مطالعه به منظور بررسی سطح آنتی بادی ضد کزاز در افراد بالای ۵۰ سال در شهرستان کاشان انجام گردید.
روش بررسی: این مطالعه بصورت توصیفی در سال ۱۳۸۷ روی ۱۸۰ فرد بالای ۵۰ سال که به آزمایشگاه بوعلی کاشان برای انجام آزمایش چکاپ مراجعه کردند انجام شد. پس از کسب رضایت،پرسشنامه ای استاندارد حاوی اطلاعات دموگرافیک و سابقه واکسیناسیون کزاز تکمیل و سپس از هر فرد ۵ سی سی خون گرفته و سطح آنتی بادی کزازبه روش الایزا اندازه گیری شد. نتایج بوسیله SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و با آمار توصیفی ارائه گردید.
یافته ها: ۶۵% افراد ایمنی محافظت کننده علیه کزاز نداشتند (سطح آنتی توکسین کزاز کمتراز IU/ml 0.1). از ۱۸۰ فرد مورد مطالعه ۷۲ نفر (۴۰%) سابقه دریافت واکسن نداشتند در حالی که ۴۷ نفر (%۲۶٫۱) حداقل یک نوبت واکسن دریافت کرده بودند. از میان ۸۶ فرد بالای ۶۰ سال ۶ نفر (۷%) آنتی توکسین کزاز (IU/ml 0.1 – 1) و ۵ نفر (%۵٫۸) آنتی توکسین کزاز (IU/ml£۱) داشتند. جنس مرد و دریافت قبلی واکسن با ایمنی محافظت کننده ارتباط داشت سطح آنتی توکسین با افزایش سن کاهش یافت.
نتیجه گیری: به نظر می رسد اکثریت افراد بالای ۵۰ سال دراین مطالعه به علت پوشش ناکافی واکسیناسیون، نسبت به کزاز ایمن نمی باشند و بهبود سطح ایمنی علیه کزاز در این افراد وجود دارد.