مقاله بررسی وضعیت استقرار صنایع و مکان یابی شهرک های صنعتی در شهرستان مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در آمایش سرزمین از صفحه ۲۶۱ تا ۲۸۸ منتشر شده است.
نام: بررسی وضعیت استقرار صنایع و مکان یابی شهرک های صنعتی در شهرستان مشهد
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آمایش سرزمین
مقاله شهرک های صنعتی
مقاله مشهد
مقاله مکان یابی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یاسوری مجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شهرک های صنعتی از تداخل غیرضروری بافت های مسکونی و تجاری شهری با بافت صنعتی جلوگیری می کنند و در کاهش هزینه، ایجاد زیرساخت های لازم، افزایش کارایی زمین های شهری، تامین تسهیلات و امکانات و صرفه جویی های ناشی از تجمع موثرند. هدف این تحقیق بررسی و شناخت وضعیت استقرار صنایع و شناسایی مکان مناسب برای ایجاد شهرک های جدید است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. با جمع آوری داده های موجود از وضعیت واحدهای صنعتی از سازمان صنایع و معادن، و شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی و تکمیل بانک اطلاعات مکانی، و توصیف و طراحی مدل مفهومی شهرک های جدید مکان یابی شد. یافته های تحقیق نشان می دهد واحدهای صنعتی بدون ملاحظات محیطی و کالبدی، همچنین، عدم رعایت حریم شهری استقرار یافته اند. در وضع موجود تعداد زیادی از واحدهای صنعتی در حریم شهری قرار دارند. برای انتقال این واحدها و پیش بینی تعداد صنایع مورد نیاز در افق ده سال آینده، حدود ۲ هزار هکتار زمین برای گسترش صنعت نیاز است. مکان مناسب برای گسترش آتی صنعت با به کارگیری معیارهای مورد نظر، جنوب شرق شهرستان مشهد است که موقعیت آن در نقشه ها مشخص شده است.