مقاله بررسی وضعیت استرس ناشی از مراحل درمان ریشه دندان در متخصصین معالجه ریشه، دستیاران و دانشجویان دندان پزشکی: یک مطالعه مقدماتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن ۱۳۹۱ در مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان از صفحه ۵۴۰ تا ۵۵۱ منتشر شده است.
نام: بررسی وضعیت استرس ناشی از مراحل درمان ریشه دندان در متخصصین معالجه ریشه، دستیاران و دانشجویان دندان پزشکی: یک مطالعه مقدماتی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرس
مقاله دستیاران دندان پزشکی
مقاله دانشجویان دندان پزشکی
مقاله درمان ریشه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گل پرور محسن
جناب آقای / سرکار خانم: زارع جهرمی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: کرباسی خیر میترا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: درمان های دندان پزشکی و به ویژه درمان ریشه دندان از زمره مشاغلی است که دارای استرس شغلی بالایی است. این پژوهش با هدف بررسی میزان استرس شغلی درمان ریشه دندان در میان متخصصان و دستیاران اندودنتیکس و دانشجویان دندان پزشکی عمومی اجرا شد.
مواد و روش ها: این پژوهش از نوع توصیفی – پیمایشی و جامعه آماری شامل متخصصان و دستیاران اندودنتیکس و دانشجویان دندان پزشکی بودند که از میان آن ها به ترتیب ۳۶، ۴۱ و ۴۷ نفر به شیوه آسان انتخاب شدند. ابزار سنجش یک پرسش نامه محقق ساخته در باره استرس شغلی در حین درمان ریشه دندان در ده عامل بود. داده ها از طریق آزمون t تک نمونه ای تحلیل گردید.
یافته ها: متخصصان در نه عامل استرس حین درمان ریشه دندان (p value<0.001، t= -15.48 تا t= -4.83) دارای استرس کمتر از حد متوسط و در استرس ناشی از موارد (p value=0.64، t= -0.47) دارای استرس متوسط هستند، اما دستیاران در هر ده عامل استرس ناشی از درمان ریشه دندان (p value<0.001، t= -18.69 تا t= -2.18) و دانشجویان دندان پزشکی عمومی در ۹ حوزه (p value<0.001، t= 3.93 تا t= -15.83) دارای استرس کمتر از متوسط هستند (به جز استرس ناشی از کار روی مولر های فکین و تهیه حفره دسترسی موارد خاص، (p value= 0.87، t= 0.16).
نتیجه گیری: با توجه به محدودیت های این مطالعه، استرس شغلی متخصصان، دستیاران اندودنتیکس و دانشجویان دندان پزشکی در بیشتر موارد کمتر از متوسط گزارش شد. با این حال به نظر می رسد متخصصان در حوزه هایی نظیر درمان های متفرقه، دستیاران و دانشجویان در مواردی نظیر تزریق و درمان های متفرقه نیازمند توجه بیشتری هستند.