مقاله بررسی وضعیت ابربرچسب ها در ساختار وب سایت های کتابخانه های مرکزی دانشگاه های علوم پزشکی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مدیریت سلامت از صفحه ۱۳ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: بررسی وضعیت ابربرچسب ها در ساختار وب سایت های کتابخانه های مرکزی دانشگاه های علوم پزشکی ایران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ابربرچسب
مقاله وب سایت های کتابخانه های مرکزی
مقاله دانشگاه های علوم پزشکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسکروچی رقیه
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی چلک افشین
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی آغافاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: غفاری مریم
جناب آقای / سرکار خانم: کیانی معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: یکی از راه های پیشنهادی برای سازماندهی اطلاعات وب سایت ها، استفاده از ابربرچسب هاست. استفاده از انواع ابربرچسب ها می تواند در میزان دقت بازیابی موتورهای کاوش و همچنین بالا بردن رتبه وب سایت در لیست نتایج موتورهای کاوش تاثیرگذار باشد. هدف از این مطالعه بررسی وضعیت ابربرچسب ها در ساختار وب سایت های کتابخانه های مرکزی دانشگاه های علوم پزشکی ایران بود.
روش کار: این مطالعه به روش پیمایش توصیفی و بر روی ۳۱ وب سایت انجام شد که در کل ۳۴۲ صفحه وب را تشکیل می دادند. تعداد صفحات از طریق نقشه سایت شمارش شد و داده ها با استفاده از سیاهه وارسی جمع آوری شده و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: از میان ۱۵ نوع ابربرچسب مورد بررسی، ابربرچسب های عنوان (۹۸٫۵۳ درصد) و مجموعه نویسه ها (۸۹٫۴۷ درصد) بیشترین میزان استفاده و ابربرچسب تجدیدکردن (صفر درصد) کمترین میزان استفاده را در میان ابربرچسب های دیگر داشتند. میزان استفاده ابربرچسب های کلیدواژه و توصیف نیز به ترتیب ۵۵٫۶ و ۵۵٫۲ درصد بود. در کل، ۱۰۰ درصد وب سایت های مورد بررسی، حداقل از یکی از ابربرچسب ها استفاده کرده بودند.
بحث: ابربرچسب های عنوان، مجموعه نویسه ها، روبات، کلیدواژه و توصیف مورد توجه بیشتر طراحان وب سایت های کتابخانه های مرکزی دانشگاه های علوم پزشکی بوده، در حالی که ابربرچسب های موثر گوگل بوت، تجدید کردن، اقلام بی اعتبار، حافظه نهان کمتر مورد عنایت واقع شده اند. مشارکت کتابداران در ایجاد وب سایت های کتابخانه ها و توجه به استفاده از انواع ابربرچسب های مورد نیاز نقش فزاینده ای در بازیابی اطلاعات الکترونیکی خواهد داشت.