مقاله بررسی وضعیت آرایه شناختی و تبارزائی جمعیتهای جنس زیبا موش (Calomyscus) در فلات ایران با استفاده از داده های ژن میتوکندریایی CO1 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش های جانوری (زیست شناسی ایران) از صفحه ۱۶۳ تا ۱۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسی وضعیت آرایه شناختی و تبارزائی جمعیتهای جنس زیبا موش (Calomyscus) در فلات ایران با استفاده از داده های ژن میتوکندریایی CO1
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زیباموش
مقاله فیلوژنی
مقاله سیستماتیک
مقاله CO1 ،Rodentia ،Calomyscidae

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهابی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: درویش جمشید
جناب آقای / سرکار خانم: علی آبادیان منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جنس کالومیسکوس یا زیباموش، نخست با تنها گونه C. bailwardi معرفی شده ولی بر اساس مطالعات بعدی خصوصا مطالعات کروموزومی، هشت گونه در این جنس شناسایی شده است. که پنج گونه آن درایران پراکنده اند و عبارت اند از: C. bailwardi C. grandis, C. elburzensis, C. urartensis و C. hotsoni. به منظور بررسی وضعیت آرایه شناختی جمعیتهای مختلف این جنس در ایران تعداد ۷۶ نمونه از ده منطقه جمع آوری گردید. توالی ژن میتوکندریایی (CO1) 25 نمونه با ۶۳۷ نوکلئوتید جهت آنالیزهای تبارشناسی Bayesian، حداکثر پارسیمونی (Maximum Parsimony) و حداکثر احتمال (Maximum Likelihood) استفاده گردید. داده های مولکولی، تاکسونومی امروزی گونه های فوق الذکر زیباموش را تأیید می کند. داده های مولکولی علاوه بر این نشان می دهند که پراکنش گونه C. elburzensis محدود به شمال شرق ایران نبوده بلکه تا ارتفاعات مرکزی ایران در استان یزد نیز پراکنده اند و نشان می دهد که جمعیت زیبا موش یزد به عنوان یک ایزولای جغرافیایی، از رشته کوه های البرز کاملا جدا قرار می گیرد. از دیدگاه تبارشناسی، جنس زیبا موش در ایران دارای دو شاخه اصلی است. شاخه شمالی شامل C. grandis، C. elburzensis و شاخه جنوبی شامل C. bailwardi واست C. hotsoni  که بیانگر نفوذ و پراکنش آنها در فلات ایران می باشد.