مقاله بررسی وجوه روایی در داستان های حماسی زبان بنیاد و مصور بر اساس «نظریه میک بال» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۳ در پژوهش های ادبیات تطبیقی از صفحه ۲۲۱ تا ۲۴۷ منتشر شده است.
نام: بررسی وجوه روایی در داستان های حماسی زبان بنیاد و مصور بر اساس «نظریه میک بال»
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روایت
مقاله حماسه
مقاله متن روایی
مقاله رستم و اسفندیار
مقاله مارک کرامر
مقاله میک بال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی فشارکی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادی فضل اله
جناب آقای / سرکار خانم: عاشورلو شیرین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حماسه از قدیم ترین انواع ادبی است که صورت داستان دارد، زیرا همانند داستان دارای آغاز، میانه و پایان است. حماسه از یک سو زاده اسطوره است و از سوی دیگر داستان و رمان را در درون خود جای داده است. این مقاله به شناخت بهتر بخشی از ادبیات حماسی گذشته فارسی که در متون حماسی بازتاب یافته و از ویژگی روایی و سادگی بیان برخوردار است، می پردازد، هدف این نوشتار تشریح ساختار روایی حماسه مصور (پرده خوانی) و حماسه زبان بنیاد (داستان رستم و اسفندیار) با تکیه بر «نظریه میک بال» است. چون هدف این مقاله بیشتر نشان دادن ویژگی های متن روایی در قالب ادبی حماسه است، به همین دلیل داستان «رستم و اسفندیار» انتخاب شد، سپس با در نظر گرفتن ویژگی های متن روایی بر اساس نظریه میک بال، توجه فردوسی به عناصر داستان نویسی و ساختار متن روایی مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش نشان می دهد که داستان حماسی (اعم از مصور و زبان بنیاد) نیز مانند دیگر انواع داستان های زبان بنیاد دارای خط سیر داستان (شروع، حرکت داستان به سمت اوج، اوج، گره گشایی و نتیجه نهایی) است.