مقاله بررسی وجوه اندیشه و کارکرد سیاسی – فرهنگی احتشام السلطنه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مسکویه از صفحه ۲۹ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: بررسی وجوه اندیشه و کارکرد سیاسی – فرهنگی احتشام السلطنه
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انقلاب مشروطه
مقاله اندیشه سیاسی
مقاله مجلس شورای ملی دوره اول
مقاله احتشام السلطنه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدری زاده علی اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دیوان سالاران اصلاح طلب قاجار یکی از اقشار مهم و اثرگذار در شکل گیری انقلاب مشروطه و رویدادهای سیاسی پس از آن به شمار می آیند. بررسی افکار و اندیشه های سیاسی دولت مردان تجدد خواه عصر مشروطه که نقش برجسته ای در تحولات سیاسی دوره مورد نظر داشته اند، از موضوعاتی است که اگر چه تاکنون پژوهش های متعددی درباره آن صورت گرفته است، لیکن نیاز به مطالعه و بررسی بیش تری دارد. از آن جا که محمود خان علامیر احتشام السلطنه نیز به عنوان یکی از رجال سیاسی – فرهنگی قاجار، نقش مهم و اثرگذاری در تحولات سیاسی عصر مشروطه و ادوار پس از آن ایفا کرده است، مقاله حاضر تلاش دارد وجوه اصلی اندیشه سیاسی شخصیت مزبور به ویژه در دوره مشروطه اول – را به اختصار مورد ارزیابی قرار دهد.