مقاله بررسی وجود حباب قیمت در بازار مسکن ایران با استفاده از داده های تابلویی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در اقتصاد کاربردی از صفحه ۱۴۱ تا ۱۶۹ منتشر شده است.
نام: بررسی وجود حباب قیمت در بازار مسکن ایران با استفاده از داده های تابلویی
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازار مسکن
مقاله حباب
مقاله داده های تابلویی
مقاله آزمون هم انباشتگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خسروی نژاد علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: فتحی فرزانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله فرضیه وجود حباب در بازار مسکن ایران در طول سال های ۸۷-۱۳۸۶ مورد آزمون قرار گرفته است. بنابراین این منظور رابطه بلندمدت بین قیمت مسکن و متغیرهای بنیادین با استفاده از آزمون هم انباشتگی داده های تابلویی آزمون شده است. در این آزمون علاوه بر متغیرهای قیمت و اجاره بهای مسکن، متغیرهای جمعیت و درآمد خانوارها (به عنوان متغیرهای انتقال دهنده تقاضای مسکن) و متغیرهای هزینه تولید مسکن و عرضه واحدهای مسکونی جدید (به عنوان متغیرهای انتقال دهنده عرضه مسکن) نیز لحاظ شده اند تا به این وسیله تحولات عرضه و تقاضای مسکن نیز در نتیجه آزمون مذکور انعکاس یابد.
اما نتایج نشان می دهد در این آزمون با استفاده از اطلاعات تابلویی استا ن های مختلف کشور صورت پذیرفته، وجود رابطه بلندمدت بین قیمت مسکن و متغیرهای بنیادین تایید شده است. بنابراین، افزایش و کاهش قیمت مسکن در سال های مورد نظر باید به عنوان یک نوسان شدید قیمتی و نه بروز حباب در بازار مسکن تعبیر و تفسیر شود.