مقاله بررسی وجود حباب قیمت در بازار مسکن ایران با استفاده از تکنیک ARDL که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی) از صفحه ۳۵ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: بررسی وجود حباب قیمت در بازار مسکن ایران با استفاده از تکنیک ARDL
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حباب
مقاله قیمت واقعی مسکن
مقاله جزء بنیادی و غیربنیادی
مقاله مدل خود توضیح با وقفه های گسترده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح شمس میرفیض
جناب آقای / سرکار خانم: شریعت زاده ایرج
جناب آقای / سرکار خانم: میرزاوند گلزار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نوسانات قیمت مسکن در برخی از کشورها، از جمله ایران، طی دو دهه اخیر یکی از چالش های اساسی بازار مسکن و اقتصاد کشور بوده است، به طوری که در یک دوره افزایش قابل ملاحظه در قیمت مسکن به وجود آمده و در دوره دیگر کاهش و یا ثبات نسبتا زیاد و فراگیر بر قیمت مسکن حاکم می شود. این که افزایش قیمت ها ریشه در شرایط بنیادی اقتصاد دارد و یا تنها ناشی از حباب است، می تواند منجر به تصمیمات و اتخاذ سیاست های متفاوتی شود. حباب ها دارای اثرات منفی بر اقتصاد هستند، توجه به روند حباب قیمتی در بازار مسکن مهم است چرا که عدم تخصیص بهینه منابع را موجب می شود و سطح فعالیت های سفته بازی یا سوداگری را افزایش می دهد. سقوط حباب نیز که معمولا به دنبال شکل گیری حباب اقتصادی حباب به وجود می آید، می تواند مقادیر بزرگی از ثروت اقتصادی را هدر دهد. در این مطالعه، وجود حباب در بازار مسکن تهران با استفاده از تکنیک ARDL با استفاده از آزمون تابع مخاطره بررسی می شود. در این تحقیق از داده های فصلی سال های ۱۳۷۵ الی ۱۳۸۹ استفاده شده است. نتایج به دست آمده از مدل نشان می دهد عموما حباب، موضوعی کوتاه مدت است و در بلند مدت جزء بنیادی تعیین کننده قیمت مسکن است. عموما قیمت زمین و قیمت مسکن در دوره قبل عوامل اصلی تعیین کننده حباب قیمت مسکن در شهر تهران بوده است.