مقاله بررسی واکنش های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاهان دارویی گاوزبان (.Borago officinalis L) تحت شرایط مصرف کودهای بیولوژیک و شیمیایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در اکوفیتو شیمی گیاهان دارویی از صفحه ۵۷ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: بررسی واکنش های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاهان دارویی گاوزبان (.Borago officinalis L) تحت شرایط مصرف کودهای بیولوژیک و شیمیایی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیوفسفر
مقاله تانن
مقاله کود بیولوژیک
مقاله گاوزبان
مقاله موسیلاژ
مقاله نیتروکسین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشکانی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: آرمین محمد
جناب آقای / سرکار خانم: جامی معینی متین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق با هدف بررسی اثر مصرف کودهای بیولوژیک و شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه گاوزبان، آزمایشی در سال زراعی ۹۰-۱۳۸۹ در مزرعه تحقیقاتی شرکت کشت و صنعت جوین اجرا شد. آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و در ۳ تکرار انجام شد. مقادیر مختلف کود بیولوژیک در ترکیب با کود شیمیایی در پنج سطح ۱۰۰ درصد شیمیایی، ۷۵ درصد شیمیایی+۲۵ درصد بیولوژیک، ۵۰ درصد شیمیایی+۵۰ درصد بیولوژیک، ۲۵ درصد شیمیایی+۷۵ درصد بیولوژیک و ۱۰۰ درصد بیولوژیک بود. نتایج نشان داد که اثر تیمارهای کودی بر وزن تر گل، تعداد شاخه جانبی و خاکستر کل معنی دار گردید. با این وجود درصد تانن و موسیلاژ تحت تاثیر سطوح مختلف کودی قرار نگرفت. افزایش میزان مصرف کود شیمیایی در تیمارهای کودی، باعث افزایش وزن تر گل و تعداد شاخه جانبی در گیاه گاوزبان گردید. به طوری که بیشترین و کم ترین وزن تر گل و تعداد شاخه جانبی به ترتیب در تیمار کودی ۱۰۰ درصد شیمیایی و تیمار کودی ۱۰۰ درصد بیولوژیک مشاهده گردید. روند تغییرات خصوصیات کیفی به نوع کود متفاوت بود. بیشترین میزان خاکستر کل، در تیمار کودی ۷۵ درصد بیولوژیک + ۲۵ درصد شیمیایی، میزان تانن در تیمار ۱۰۰ درصد شیمیایی و بالاترین میزان موسیلاژ در تیمار کودی ۲۵ درصد درصد شیمیایی + ۷۵ درصد بیولوژیک مشاهده شد.