مقاله بررسی واکنش درختان جنگلی نسبت به تغییرات اقلیمی و محیطی (مطالعه موردی: پارک جنگلی لویزان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در پژوهش های گیاهی (زیست شناسی ایران) از صفحه ۱۳۰ تا ۱۴۱ منتشر شده است.
نام: بررسی واکنش درختان جنگلی نسبت به تغییرات اقلیمی و محیطی (مطالعه موردی: پارک جنگلی لویزان)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغییرات اقلیمی و محیطی
مقاله پارک جنگلی لویزان
مقاله درختان جنگلی
مقاله گاهشناسی درختی (دندروکرونولوژی)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کیائی ضیابری مریم
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری مصطفی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گیاهان بطور اعم و درختان بطور خاص نسبت به تغییرات اقلیمی و محیطی خود واکنش نشان می دهند. درختان میتوانند بمانند آرشیوی تغییرات محیطی محل رویش خود را حفظ نمایند. با وجود اینکه پارک های جنگلی شهری مورد مراقبت و آبیاری قرار می گیرند، همچنان تحت تاثیر عمومی تغییرات اقلیمی و محیطی هستند. در این تحقیق به منظور بررسی تفاوت واکنش درختان جنگلی نسبت به تغییرات اقلیمی و محیطی از روش گاهشناسی درختی (دندروکرونولوژی) استفاده شده است. محل مورد مطالعه پارک جنگلی لویزان در قسمت شمال تهران بوده و گونه های بررسی شده کاج، سرو، زبان گنجشک، اقاقیا و داغداغان می باشند. مدت زمان مورد بررسی از ابتدای کاشت این درختان تا سال ۱۳۹۰ می باشد. لازم به ذکر است که زمان کاشت درختان متفاوت است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان دهنده واکنش های متفاوتی است که درختان مورد مطالعه نسبت به تغییرات اقلیمی و محیطی از خود نشان داده اند. ضریب تعیین بالا در گونه های کاج و سرو و زبان گنجشک (ون)، نشانگر رابطه مناسب درون گونه ای بین نمونه های اندازه گیری شده است. گونه های اقاقیا و داغداغان همبستگی درون گونه ای پایینی دارند ولی در مقایسه با گونه های دیگر و با استفاده از آزمون پیرسون، رابطه معنی دار و همبستگی بالایی بین این دو گونه و گونه های دیگر بدست آمده است (جدول۲). گونه سرو همبستگی مناسبی با گونه های دیگر از خود نشان نداده و روند تغییرات آن نیز متفاوت می باشد. اگرچه، عوامل اقلیمی بارش و دما به عنوان عامل عمومی حاکم بر کل مجموعه تاثیرگذار هستند، ولی در داخل پارک به دلیل شرایط میکروکلیما، عوامل دیگری مانند جهت شیب، درصد شیب، نزدیکی به مناطق شهری، خاک منطقه و آلودگی هوا تاثیرگذارتر بوده و فاکتور رشد را به شدت تحت تاثیر قرار داده اند.