مقاله بررسی واکنش ایمنولوژیک متقاطع بین کیست هیداتیک و سرطان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از صفحه ۹۹ تا ۱۰۵ منتشر شده است.
نام: بررسی واکنش ایمنولوژیک متقاطع بین کیست هیداتیک و سرطان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیست هیداتیک
مقاله سرطان
مقاله واکنش ایمنولوژیک متقاطع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دانش پور شیما
جناب آقای / سرکار خانم: برادران مهران
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفی مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوی دهکردی ناهید
جناب آقای / سرکار خانم: محمودزاده مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: اسکندریان عباسعلی
جناب آقای / سرکار خانم: حجازی سیدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفی دارانی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: کیست هیداتیک مرحله لاروی سستود اکینوکوکوس گرانولوزوس می باشد. در مطالعات گذشته خاصیت ضد سرطانی بعضی از انگل ها نشان داده شده است. همچنین وجود آنتی ژن های مشترک بین بعضی انگل ها از جمله کیست هیداتیک و سرطان گزارش شده است. این مطالعه با هدف بررسی واکنش متقاطع بین آنتی ژن های سلول های سرطانی و کیست هیداتیک انجام شده است.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی آزمایشگاهی، آنتی ژن های مختلف کیست هیداتیک تهیه و بر علیه آن ها آنتی بادی در خرگوش ایجاد شد. در روش دات بلات واکنش های متقاطع آنتی ژن های فوق با سرم بیماران سرطانی (جمع آوری شده از بیمارستان امام حسین اصفهان) مورد بررسی قرار گرفت. همچنین واکنش های متقاطع آنتی ژن دفعی ترشحی سلول های سرطانی و آنتی بادی های تولید شده در خرگوش با این روش مورد بررسی قرار گرفت. برای حذف کربوهیدرات آنتی ژن ها، بافر سدیم پرودایت مورد استفاده قرار گرفت.
یافته ها: آنتی بادی ضد لایه کوتیکولی و ژرمینال با مواد دفعی ترشحی سلول های سرطانی واکنش نشان داد. همچنین بین سرم بیماران مبتلا به کیست هیداتیک و آنتی ژن های کیست هیداتیک واکنش مشاهده گردید. مقداری از این واکنش مربوط به باندهای کربوهیدرات موجود در آنتی ژن ها بود.
نتیجه گیری: مشاهده واکنش متقاطع ایمنولوژیک بین کیست هیداتیک و سلول های سرطانی در این تحقیق نشان دهنده وجود آنتی ژن های مشترک در سرطان و کیست هیداتیک می باشد و لذا تحقیقات بیشتری در این زمینه توصیه می گردد.