مقاله بررسی واکنش التهابی بافت همبند استخوان خرگوش به MTA سفید و سمان پرتلند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله علمی پزشکی جندی شاپور از صفحه ۳۳۵ تا ۳۴۳ منتشر شده است.
نام: بررسی واکنش التهابی بافت همبند استخوان خرگوش به MTA سفید و سمان پرتلند
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلول های التهابی
مقاله تیبیا
مقاله MTA سفید و سمان پرتلند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاه سیاه سمیرا
جناب آقای / سرکار خانم: یزدی زاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: پوراکبرجهاندیده پژمان
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرزاده منصور
جناب آقای / سرکار خانم: جلالی سحر
جناب آقای / سرکار خانم: تولایی بهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: MTA سفید و سمان پرتلند دارای ساختار شیمیایی مشابه هستند. هدف از این تحقیق بررسی واکنش التهابی بافت استخوانی خرگوش نسبت به این دو ماده می باشد.
روش بررسی: در این مطالعه آزمایشگاهی ۲۰ عدد خرگوش نر ایرانی یکساله به ۵ گروه ۴ تایی تقسیم شده و در داخل استخوان تیبیای آنها مواد MTA سفید و سمان پرتلند کاشته شد. به این صورت که در بافت نرم ۳ سوراخ با فاصله ۲ سانتی متر و عمق و قطر ۲ میلی متر ایجاد شد که در سوراخ اول و دوم مواد مذکور کاشته و سوراخ سوم به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد. سپس نمونه ها دردوره های زمانی ۷، ۱۵، ۳۰، ۶۰ و ۹۰ روز مورد بررسی بافت شناسی قرار گرفتند و از هر گروه قبل از نمونه گیری ۵cc خون جهت آزمایش ESR گرفته شد. نتایج حاصله توسط تست های Kruskal-Wallis و Mann-Whitney مورد ارزیابی آماری قرار گرفتند.
یافته ها: در دوره های زمانی مشابه، آنالیز آماری نشان داد که بین مواد کاشته شده در سوراخهای اول و دوم با سوراخ کنترل از نظر واکنش بافتی دارای اختلاف معنادار هستند، ولی در ارزیابی دوبه دو مواد کاشته شده اختلاف معنادار به دست نیامد. در دوره های زمانی مختلف واکنش بافتی استخوان دارای اختلاف معنادار هستند.
نتیجه گیری: از مشاهدات می توان نتیجه گرفت که مواد به کار برده شده (MTA و Portland cement) از نظر واکنش بافتی دارای سازگاری نسجی مشابهی بوده و گذشت زمان باعث بهبود التهاب پس از کاربرد مواد می شود.