مقاله بررسی هیدرولیک جریان و طول دهانه آزاد مجاز خطوط لوله دریایی تحت اثر امواج دریا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در اقیانوس شناسی از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: بررسی هیدرولیک جریان و طول دهانه آزاد مجاز خطوط لوله دریایی تحت اثر امواج دریا
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طول دهانه آزاد مجاز
مقاله خطوط لوله دریایی
مقاله فرکانس گردابه های پیرامون لوله
مقاله موج
مقاله جریان نوسانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پاکزاده ماسوله مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: یگانه بختیاری عباس
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی نژاد محمدحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قرارگیری خطوط لوله دریایی بر روی بستر دریا در حالت غیر مدفون موجب شکل گیری دهانه آزاد در طول مسیر خط لوله می شود. در اثر ایجاد دهانه آزاد، برهمکنش جریان های گردابه ای و نیروهای دینامیکی وارده از طرف سیال با این خطوط، احتمال پدیده تشدید و به دنبال آن خستگی و شکست لوله را افزایش می دهد. در این راستا، هدف از این پژوهش پیش بینی طول دهانه آزاد مجاز خطوط لوله ای است که در خلیج فارس در معرض امواج (جریان های رفت و برگشتی) قرار دارند. اثر امواج بر میدان جریان پیرامون لوله با دو دیدگاه سازه ای و هیدرولیکی مورد بررسی قرار می گیرد و با تغییر بعضی از پارامترهای موثر در میدان جریان اطراف لوله مانند عدد کولگان کارپنتر و فاصله لوله از بستر به بررسی و تفسیر نتایج حاصله از میدان جریان و ارتعاش لوله در جهت عمود بر راستای جریان پرداخته می شود و در نهایت در شرایط مختلف هیدرولیکی و تکیه گاهی طول دهانه آزاد مجاز خطوط لوله برای جلوگیری از پدیده تشدید تعیین و با نتایج آیین نامه های مختلف مورد مقایسه قرار داده می شود. نتایج حاصله نشانگر این مطلب است که در اجرای خطوط لوله دریایی در منطقه خلیج فارس علاوه بر اثر جریان در پیش بینی طول دهانه آزاد مجاز، باید اثر امواج را نیز در نظر گرفت.