مقاله بررسی هیدرودینامیک سانتریفیوژ گازی با استفاده از تحلیل CFD که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در شیمی و مهندسی شیمی ایران از صفحه ۸۹ تا ۱۰۱ منتشر شده است.
نام: بررسی هیدرودینامیک سانتریفیوژ گازی با استفاده از تحلیل CFD
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سانتریفیوژ گازی
مقاله شبیه سازی CFD
مقاله هیدرودینامیک
مقاله دیدگاه قاب مرجع چرخان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی جوزانی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بهجت یعقوب
جناب آقای / سرکار خانم: شاه حسینی شاهرخ
جناب آقای / سرکار خانم: قائمی احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به کاربرد سانتریفیوژها برای حذف آلاینده های گازی، دانش و شناخت دقیقی از رفتار جریان درون یک سانتریفیوژ، اهمیت و ضرورت زیادی برای طراحی و بهینه سازی عملکرد آن دارد. در این پژوهش، هیدرودینامیک و انتقال گرمای سانتریفیوژ گازی در حالت ناپایا، سه بعدی و با فرض تراکم پذیری سیال با استفاده از روش CFD شبیه سازی شده است. با توجه به چرخش دیواره خارجی سانتریفیوژ با سرعت بالا، دیدگاه چند قاب مرجع چرخان (MRF) با به کارگیری مدل درهمی RNG k-e و RSM در مدل محاسباتی استفاده شده است. نتیجه های به دست آمده از مدل محاسباتی شامل توزیع فشار، سرعت، دما و الگوی جریانی حرکت سیال در سانتریفیوژ گازی می باشد. مقایسه نتیجه های به دست آمده از شبیه سازی CFD با استفاده از دو مدل اغتشاش RNG k-eو RSM نشان می دهد که اختلاف ناچیزی بین سرعت و فشار شعاعی سیال وجود دارد بنابراین با توجه به هزینه محاسباتی بالای مدل درهمی RSM، مدل درهمی RNG k-e برای بررسی ویژگی های جریان درهم در سانتریفیوژ گازی مناسب می باشد. نتیجه های به دست آمده از مدل محاسباتی نشان می دهد که چرخش سیال در سانتریفیوژ، جریان خوراک ورودی و همچنین وجود مجراهای خروج جریان از بالا و پایین، ساختار جریان و حرکت محوری سیال در سانتریفیوژ گازی را به شدت تحت تاثیر قرار می دهند.