مقاله بررسی هوشمندی رقابتی از منظر کار آفرینان (برمبنای مدل سازی معادلات ساختاری) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مدیریت بازاریابی از صفحه ۵۹ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: بررسی هوشمندی رقابتی از منظر کار آفرینان (برمبنای مدل سازی معادلات ساختاری)
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوشمندی رقابتی
مقاله نگرش کارآفرینی
مقاله بازارگرایی
مقاله مزیت رقابتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غفاری آشتیانی پیمان
جناب آقای / سرکار خانم: چوبندیان رضوان
جناب آقای / سرکار خانم: زرگران محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه کارآفرینان با توجه به خصوصیات ممتاز و برجسته خود، قادرند منابع لازم را برای ایجاد رقابت، رشد و توسعه در کسب و کار فراهم آورند و از طریق تجزیه و تحلیل رقابتی، محصولات و خدمات با کیفیت عرضه کنند. این مطالعه به بررسی تاثیر نگرش کارآفرینی و بازارگرایی بر ویژگی های جستجوگرانه هوشمندی رقابتی می پردازد و این که چگونه تلاش های جستجوگرانه رقابتی کارآفرینان، منجر به ارائه مزیت رقابتی برای آن ها می شود. این پژوهش با استفاده از پرسشنامه که جامعه مورد مطاله آن در برگیرنده ۴۱۲ نفر از کارآفرینان «چهارمین جشنواره ملی کارآفرینان برتر» است انجام شده و تحلیل داده ها با بهره گرفتن از نرم افزار لیزرل انجام گرفته است. نتایج آزمون فرضیه ها، نشان دهنده تاثیر مثبت و معنادار، میان متغیرهای مدل مکنون می باشد. طبق این مطالعه کارآفرینان با سطح بالای نگرش کارآفرینی و بازارگرایی، حوزه وسیع تری از هوشمندی رقابتی را با فراوانی بیشتری مورد کنکاش قرار می دهند. از سوی دیگر با به کارگیری هوشمندی رقابتی کارآفرینان به مزایای رقابتی ای دست پیدا می کنند که دیگر رقبا از آن برخوردار نیستند و به درک بهتری از نقاط ضعف و قوت خود و رقبایشان دست می یابند.