مقاله بررسی هنر مهر سازی در زمان هخامنشیان و ساسانیان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در نقش مایه از صفحه ۳۹ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: بررسی هنر مهر سازی در زمان هخامنشیان و ساسانیان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهر
مقاله اثر مهر
مقاله هخامنشیان
مقاله ساسانیان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فکری پور کتایون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به به روش تاریخی – تحلیلی به بررسی این سوال می پردازد که چرا مهرها به وجود آمده اند و چه تفاوت ها و شباهت هایی از نظر نقش و سبک مهرها و اثر مهرها در دوران هخامنشیان و ساسانیان وجود دارد. هدف از این پژوهش نشان دادن این تفاوت ها و شباهت ها و همچنین اهمیت مهرها و اثر مهرها از نظر شناسایی مسوولیت های اداری و جایگاه اجتماعی صاحبان مهرها است که در دوره هخامنشان و مخصوصا ساسانیان بسیار مشهود است. گوناگونی نقش مهرها و اثر مهرها در دوره های مختلف تاریخی، نشانه گویایی از پیشرفت هنر، فرهنگ و تمدن در مردمان آن دوران است. در پیش از تاریخ مهرها علاوه بر آنکه به عنوان تعویذ استفاده می شدند، از آن ها برای ممهور کردن کالاها به نشانه امضای صاحب کالا نیز استفاده می شده است. با ایجاد فرهنگ شهرنشینی و پیدایش حکومت های سازمان یافته، مهرها علاوه بر جنبه تعویذ و کاربرد تجاری، کاربرد اداری نیز پیدا می کنند. از روی مهرها و اثر مهرها به بعضی از نظام های اداری در دوره باستان دست یافته ایم.