مقاله بررسی هم کنش پذیری سیستم های اطلاعات بیمارستان مراکز درمانی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در مجله پزشکی هرمزگان از صفحه ۲۵۷ تا ۲۶۴ منتشر شده است.
نام: بررسی هم کنش پذیری سیستم های اطلاعات بیمارستان مراکز درمانی ایران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هم کنش پذیری
مقاله سیستم اطلاعات بیمارستانی
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صدوقی فرحناز
جناب آقای / سرکار خانم: شاهی مهربان
جناب آقای / سرکار خانم: داوری دولت آبادی نسرین
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی کمال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هم کنش پذیری زمانی مورد نیاز است که داده های سیستم اطلاعات بیمارستان (HIS) باید از سیستم های مختلفی ترکیب و به اشتراک گذاشته شود. این پژوهش با هدف تعیین هم کنش پذیری معنایی و فنی سیستم های اطلاعات بیمارستانی مراکز درمانی ایران و ارائه راهکارهای ایجاد و توسعه هم کنش پذیری این مراکز انجام گردید.
روش کار: جامعه مورد مطالعه در این پژوهش مقطعی همه شرکت هایی هستند که گواهینامه ارزیابی عملکردی نرم افزارهای سیستم اطلاعات بیمارستانی مورد تایید دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی را دارا می باشند. ابزار جمع آوری داده در مرحله اول پرسشنامه و در مرحله دوم چک لیست بود. وضعیت فعلی هم کنش پذیری سیستم های اطلاعات بیمارستانی مراکز درمانی ایران جمع آوری شد. جهت آنالیز داده ها از نرم افزار SPSS 16 استفاده شد.
نتایج: یافته های به دست آمده از ۱۵ شرکت نشان داد در بعد فنی هم کنش پذیری، تمامی شرکت ها از سیستم عامل Microsoft Windows و پایگاه داده SQL Server در سیستم اطلاعات بیمارستانی خود استفاده نموده اند. همچنین بیشترین فراوانی نسبی زبان برنامه نویسی شرکت ها به ترتیب مربوط به ویژوال سی شارپ (۴۶٫۷%) و ویژوال بیسیک (۴۰%) می باشد. نتایج به دست آمده از بعد معنایی هم کنش پذیری نشان داد که بیشترین فراوانی نسبی سیستم واژه شناسی استفاده شده به ترتیب مربوط به ICD-10 (86.7%)،ICD-9CM (66.7%) و CPT (66.7%) می باشد. ۶۰ درصد شرکت ها از استاندارد XML،۴۷٫۷  درصد از استاندارد DICOM و ۳۳٫۳ درصد از استاندارد HL7 جهت ارسال پیام استفاده کرده اند.
نتیجه گیری: هم کنش پذیری سیستم مراقبت سلامت می تواند به دو بعد فنی (عملیاتی) و معنایی تقسیم گردد. در حال حاضر، هیچ استاندارد EHR که هم کنش پذیری کاملی را فراهم نماید، وجود ندارد. به منظور ایجاد یک استاندارد EHR ملی، بایستی مجموعه ای از قالب های HIS تدوین شود. بنابراین، قالب استانداردی که با هدف رسیدن به هم کنش پذیری فنی و معنایی در تبادلات ملی EHR انجام پذیرد، ضروری به نظر می رسد.