مقاله بررسی همگرایی ویژگی های رئولوژیکی آمیزه های لاستیکی بر پایه NR/BR با نتیجه های به دست آمده از روش FTIR-ATR که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در پژوهش های کاربردی در شیمی (پژوهش های شیمی کاربردی) از صفحه ۶۳ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: بررسی همگرایی ویژگی های رئولوژیکی آمیزه های لاستیکی بر پایه NR/BR با نتیجه های به دست آمده از روش FTIR-ATR
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله NR/BR
مقاله رفتار طیفی
مقاله FTIR-ATR
مقاله ویژگی های رئولوژیکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مطیعی فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: ناظری مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به این که تغییر در فرمولاسیون آمیزه های لاستیکی، به طور مستقیم بر ویژگی های فیزیکی و مکانیکی و هم چنین طیف FTIR به دست آمده از آن ها اثرگذار است، شناسایی آمیزه ها و ترکیب های الاستومری متفاوت و یافتن رابطه منطقی بین ویژگی های رئولوژیکی آمیزه های لاستیکی بر پایه NR/BR و رفتار طیفی آن ها در گستره زیر قرمز جهت پیش بینی و تحلیل ویژگی های رئولوژیکی آمیزه ها در صنعت تایر حائز اهمیت است. در این مطالعه از ۱۱ آمیزه های لاستیکی پخت نشده بر پایه NR/BR طیف FTIR گرفته شد و با مقایسه طیف نمونه های ساخته شده ۲ پیک شاخص انتخاب شده و در نهایت بر اساس شاخص های به دست آمده از طیف IR، مدل ریاضی برای پیش بینی ویژگی های رئولوژیکی آمیزه های لاستیکی بر پایه NR/BR ارایه شد.