مقاله بررسی همدیدی کنش های چرخندی ترازهای مختلف جوی ایران در سال ۱۳۶۹ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در جغرافیا و توسعه از صفحه ۸۳ تا ۹۵ منتشر شده است.
نام: بررسی همدیدی کنش های چرخندی ترازهای مختلف جوی ایران در سال ۱۳۶۹
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چرخند
مقاله ارتفاع ژئوپتانسیل
مقاله همدید
مقاله یاخته
مقاله مدیترانه
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خسروی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: موحدی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی عنا سیدکرامت
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری بهروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به بررسی همدیدی کنش های چرخندی در ترازهای مختلف جوی ایران پرداخته است. مناطق چرخندزایی و مسیرهای حرکتی آن ها را می توان توسط الگوریتم های مشخصی تعیین کرد. این پژوهش در راستای شناسایی موقعیت زمانی و مکانی چرخندهای تاثیرگذار بر ایران در مقیاس ماهانه و فصلی انجام شده است. برای شناسایی چرخندها، داده های ۶ ساعته ارتفاع ژئوپتانسیل (HGT) تراز ۱۰۰۰، ۹۲۵، ۸۵۰، ۷۰۰ و ۵۰۰ هکتو پاسکال برای مختصات ۳۰ درجه غربی تا ۸۰ درجه شرقی و ۰ تا ۸۰ درجه شمالی برای سال ۱۳۶۹ از پایگاه اقلیمی  NCEP/NCARاستخراج گردید. با بررسی آماری چرخندهای ترازهای مختلف این نتایج به دست آمد: تراز ۵۰۰ هکتوپاسکال با ۲۲۸۴ چرخند در سال ۱۳۶۹ در کل محدوده مورد مطالعه بیشترین تعداد چرخند را بین همه ترازها داشته و کمترین فراوانی نیز مربوط به تراز ۸۵۰ هکتوپاسکال بوده که تنها ۹۹۰ چرخند را داشته است. بطور کلی در تراز ۷۰۰ و ۵۰۰ هکتوپاسکال دوره اوج فعالیت چرخندهای مدیترانه ای آذر و بهمن ماه بوده است و در کل دوره سرد سال بر روی کشور ایتالیا یک مرکز چرخندی وجود داشته است. مرکز چرخندی دوم در شرق ایتالیا از یونان تا قبرس کشیده شده است. در فصل زمستان مراکز چرخندزایی ایتالیا به نیمه شرقی دریا و روی قبرس، سوریه و ترکیه منتقل می شود. این مکان ها کانون های اصلی چرخندزایی فصل زمستان را تشکیل می دهند. به طور کلی به نظر می رسد محدوده گسترش چرخندهای دینامیکی از تراز ۵۰۰ تا تراز ۷۰۰ هکتو پاسکال می باشد و تنها در حالتی که چرخندی خیلی قوی باشد در ترازهای پایین تر از ۷۰۰ هکتوپاسکال دیده می شود.