مقاله بررسی همبستگی بین عرض صورت و عرض مزیودیستال تاج کلینیکی دندان های سانترال فک بالا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در تحقیق در علوم دندانپزشکی از صفحه ۵۰ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: بررسی همبستگی بین عرض صورت و عرض مزیودیستال تاج کلینیکی دندان های سانترال فک بالا
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زیبایی
مقاله دندانی
مقاله لندمارک های آناتومیک
مقاله تک دندان سانترال فک بالا
مقاله پروتز دندانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جنیدی جعفری حوریه
جناب آقای / سرکار خانم: رادمهر ارکیده
جناب آقای / سرکار خانم: کاویانی رامین
جناب آقای / سرکار خانم: ولایی ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: دستیابی به زیبایی یکی از اهداف درمان های پروتز می باشد.انتخاب صحیح دندان های قدامی از نظر اندازه و شکل ظاهری در موفقیت درمان بسیار موثر است. یکی از راه های تعیین اندازه دندان استفاده از شاخص های خارج دهانی است. در این تحقیق به بررسی همبستگی بین عرض صورت (در ناحیه بین گونه ای و بین کندیلی) و عرض مزیودیستال تاج کلینیکی دندان های سانترال فک بالا پرداختیم.
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی ۱۰۰ نفر از دانشجویان (۵۰ دختر و ۵۰ پسر) واجد شرایط انتخاب شدند. عرض صورت در دو ناحیه عرض بین کندیلی (فاصله بین دو محور لولایی تقریبی Beyron) و عرض بین گونه ای (فاصله بین دو برجسته ترین نقطه روی قوس گونه ای) علامت گذاری، فاصله توسط فیس بو و کولیس دیجیتالی اندازه گیری شد. عرض مزیودیستال تاج کلینیکی دندان های سانترال بالا توسط کولیس دیجیتالی اندازه گیری شد. داده ها از طریق فرمول ضریب همبستگی پیرسون آنالیز و بررسی شد.
یافته ها: اندازه عرض مزیودیستال دندان سانترال راست ۸٫۴۷±۰٫۵۶، اندازه عرض مزیودیستال دندان سانترال چپ ۸٫۵۴±۰٫۶۴٫ اندازه عرض بین گونه ای ۱۲۶٫۱۵±۶٫۷۴ و اندازه عرض بین کندیلی ۱۳۱٫۴۳±۵٫۴۱ بدست آمد. همبستگی بین عرض بین گونه ای و دندان های سانترال درجامعه ایرانی وجود نداشت. (P>0.05) و همبستگی اندکی میان عرض بین کندیلی و دندان های سانترال مشاهده گردید.
نتیجه گیری: عرض صورت به عنوان یک لندمارک مناسب برای تخمین عرض دندان های سانترال فک بالا توصیه نمی گردد.