مقاله بررسی همبستگی ارزش ارثی دوره های ناقص و کامل شیردهی در صفات تولید شیر و تداوم شیردهی در گاوهای شیری هلشتاین با استفاده از مدل تابعیت تصادفی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در پژوهش های علوم دامی ایران از صفحه ۶۳ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: بررسی همبستگی ارزش ارثی دوره های ناقص و کامل شیردهی در صفات تولید شیر و تداوم شیردهی در گاوهای شیری هلشتاین با استفاده از مدل تابعیت تصادفی
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله همبستگی ارزش ارثی
مقاله تولید شیر و تداوم شیردهی
مقاله مدل تابعیت تصادفی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سیدشریفی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: اسکندری نسب مرادپاشا
جناب آقای / سرکار خانم: سیف دواتی جمال
جناب آقای / سرکار خانم: بادبرین نجات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق به منظور مقایسه همبستگی ارزش ارثی دوره های ناقص و کامل شیردهی در صفات تولید شیر و تداوم شیردهی، تعداد ۱۳۶۹۹ رکورد روزآزمون تولید شیر مربوط به ۲۷۱۶ راس گاو هلشتاین زایش اول که دختران ۱۶۷ راس گاو نر بودند، بر اساس مدل تابعیت تصادفی (Random Regression) و روش حداکثر درست نمایی محدود شده (REML) تجزیه و تحلیل شد. همبستگی دوره ناقص شیردهی ۵ تا ۹۰ روز صفت تولید شیر نسبت به دوره کامل شیردهی (۳۰۵ روز) ۰٫۶۷ و برای دوره ناقص شیردهی ۵ تا ۱۲۰ روز ۰٫۷۲ بود. با پیشرفت مرحله شیردهی میزان همبستگی ها افزایش یافت و در دوره ناقص شیردهی ۵ تا ۲۴۰ روز به ۰٫۹۱ رسید. برای صفت تداوم شیردهی و دوره ناقص شیردهی ۵ تا ۱۵۰ روز این همبستگی ۰٫۶۸ بود و با پیشرفت مرحله شیردهی مقدار آن برای دوره ناقص ۵ تا ۲۴۰ روز، معادل ۰٫۹۱ برآورد شد. این همبستگی برای رکوردگیری دو ماه در میان (رکوردگیری ۳ ماهه) صفت تولید شیر ۰٫۸۸ و در مورد صفت تداوم شیردهی ۰٫۵۹ بود. همچنین این همبستگی برای رکوردگیری یک ماه در میان (رکوردگیری ۲ ماهه) صفات تولید شیر و تداوم شیردهی به بالاتر از ۰٫۹۰ رسید.