مقاله بررسی هاپلوتیپ های HLA-DRB و HLA-DQB با روش SSP-PCR در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس- استان مرکزی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۱۹ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: بررسی هاپلوتیپ های HLA-DRB و HLA-DQB با روش SSP-PCR در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس- استان مرکزی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتی ژن HLA
مقاله مولتیپل اسکلروزیس
مقاله ژنتیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شجاع پور مانا
جناب آقای / سرکار خانم: مسیبی قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: فرجی فردین
جناب آقای / سرکار خانم: قسامی کیوان
جناب آقای / سرکار خانم: قضاوی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: مولتیپل اسکلروزیس یک بیماری خود ایمن با اتیولوژی نامشخص می باشد. فاکتورهای محیطی و ژنتیکی در استعداد ابتلا به بیماری نقش دارند. مطالعات ژنتیکی نشان می دهد که ژنهای کد کننده آنتی ژن های سازگار نسجی (HLA) با بروز برخی از بیماری های خود ایمن از جمله مولتیپل اسکلروزیس ارتباط دارند. مطالعات انجام شده نشان می دهد که در جوامع مختلف بین همراهی این ژن ها و بیماری مغایرت وجود دارد. با توجه به تفاوت نژادی افراد در جوامع مختلف و مطالعات محدود انجام شده در جمعیت ایرانی و شیوع روز افزون بیماری مولتیپل اسکلروزیس، فراوانی آلل های HLA در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش ها: در این مطالعه مورد- شاهدی، به منظور تعیین آلل های HLA-DR و HLA-DQ از روش PCR-SSP بر روی ۶۰ بیمار مبتلا به بیماری مولتیپل اسکروزیس و ۴۰ فرد سالم با زمینه نژادی و جغرافیایی مشابه استفاده گردید.
یافته ها: در این مطالعه بیشترین فراوانی آنتی ژن های HLA (DR) کلاس ۲ و HLA (DQ) کلاس ۲ در بیماران، به ترتیب مربوط به آنتی ژن DRB1*03 و آنتی ژن DQB1*02 بود. اختلاف معنی داری در سایر آلل های HLA-DR و HLA-DQ بین دو گروه مشاهد نشد.
نتیجه گیری: در این مطالعه نشان داده شد که آلل های DRB1*03 و DQB1*02 در جمعیت مورد مطالعه با استعداد ابتلا به بیماری ارتباط دارند. در هر صورت به دلیل تفاوت نژادی در نقاط مختلف ایران نیاز است مطالعات بیشتری صورت گیرد.