مقاله بررسی نگرش مدیران، معاونان، معلمین و والدین دانش آموزان ابتدایی درباره ی طرح ارزشیابی توصیفی (مطالعه موردی پایه های چهارم و پنجم ابتدایی در مناطق منتخب شهر تهران درسال تحصیلی ۸۹-۱۳۸۸) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در علوم رفتاری از صفحه ۹۱ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: بررسی نگرش مدیران، معاونان، معلمین و والدین دانش آموزان ابتدایی درباره ی طرح ارزشیابی توصیفی (مطالعه موردی پایه های چهارم و پنجم ابتدایی در مناطق منتخب شهر تهران درسال تحصیلی ۸۹-۱۳۸۸)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزشیابی
مقاله امتحانات سنتی
مقاله ارزشیابی توصیفی
مقاله نگرش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساعی ارسی ایرج
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده شاپور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در طول سالیان گذشته امتحان و استفاده از نمره به عنوان یک شاخص مهم درآموزش و پرورش ایران نقش بسزایی در تعیین سرنوشت تحصیلی دانش آموزان و ارتقای آنها به پایه بالاتر داشته است، شورای عالی آموزش و پرورش برای رفع پیامد های منفی امتحانات سنتی، با اصلاح نظام ارزشیابی و اجرای آزمایشی طرح ارزشیابی توصیفی درتعداد محدودی از مدارس دوره ابتدایی از سال ۸۲-۱۳۸۱ موافقت کرد. طرح مذکور در سال تحصیلی جاری به صورت آزمایشی در پایه های چهارم و پنجم ابتدایی برخی از مناطق آموزشی تهران اجرا شد. این پژوهش با هدف بررسی نگرش مدیران ،معاونان ،معلمین ووالدین دانش آموزان ابتدایی درباره طرح ارزشیابی توصیفی(مطالعه موردی پایه های چهارم و پنجم ابتدایی ازمناطق منتخب شهر تهران درسال تحصیلی۸۹-۱۳۸۸ )انجام شده است. روش پژوهش از نوع تحقیقات پیمایشی است. داده های مربوط به سوالات پژوهشی بااستفاده از پرسشنامه جمع آوری شده است
جامعه آماری والدین دانش آموزان مشمول طرح ارزشیابی توصیفی موضوع مورد مطالعه این پژوهش در شهر تهران برابر با ۲۱۱۶ نفر است دراین پژوهش از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شده است. یعنی براساس موقعیت جغرافیایی و به روش تصادفی از هر منطقه جغرافیایی یک منطقه انتخاب وسپس از هر مدرسه یک پایه چهارم ویک پایه پنجم مورد بررسی قرار گرفتند که حجم نمونه شامل ۱۰کلاس به تعداد ۳۰۰ نفر از اولیاء دانش آموزان،۵ مدیر، ۵ معاون و ۱۰ آموزگار، مدرسه می باشند.
یافته های حاصل از پژوهش حاکی ازآن است:
۱٫ نظرات مجریان طرح( مدیران ،معاونان ،معلمین) حاکی از موفقیت نسبتا زیاد طرح ارزشیابی توصیفی در نمونه این تحقیق می باشد.
۲٫ نگرش مدیران ،معاونان ،معلمین مدارس دخترانه نسبت به ارزشیابی توصیفی مثبت تر است.
۳٫ نظر والدین دانش آموزان، طرح ارزشیابی توصیفی از موفقیت نسبتا زیادی برخودار است.
۴٫ دربررسی نظرات والدین دانش آموزان مدارس مورد مطالعه رابطه معنی داری بین هریک از سوالات پرسشنامه با منطقه، جنسیت مدرسه، جنسیت، سن، تحصیلات و شغل پاسخگو ارائه شده است.وبا مقایسه میانگین ها علیرغم اینکه ملاحظه می شود اولیای مدارس دخترانه ارزشیابی توصیفی راموفق تر می دانند این اختلاف میانگین معنی دار نیست وتفاوتی بین آنها وجود ندارد.