مقاله بررسی نگرش ماماها نسبت به سزارین انتخابی و عوامل مرتبط با آن در شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۳ در پایش از صفحه ۳۳۱ تا ۳۳۸ منتشر شده است.
نام: بررسی نگرش ماماها نسبت به سزارین انتخابی و عوامل مرتبط با آن در شهر تهران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماما
مقاله نگرش
مقاله زایمان
مقاله سزارین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کیانی آسیابر آزیتا
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: رهنما پروین
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی تبار شفیقه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
علیرغم تاکید سازمان سلامت جهان مبنی براینکه میزان قابل قبول انجام سزارین بین ۱۵-۱۰ درصد است، همچنان در سال های اخیر میزان آن افزایش چشمگیری نشان داده است و از معضلات سیستم سلامت قلمداد می گردد. از آنجایی که کارشناسان مامایی نقش اساسی در ارائه اطلاعات و آموزش به زنان حامله را دارند لذا بررسی نگرش آنها نسبت به سزارین حائز اهمیت است. این مطالعه توصیفی تحلیلی با هدف تعیین نگرش ماماها نسبت سزارین انتخابی و عوامل مرتبط با آن بر روی ۳۲۵ نفر از ماماهای شاغل در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی شهر تهران در سال ۱۳۹۰ انجام گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات یک پرسشنامه دو قسمتی شامل سوالات مربوط به سابقه کار، سن، محل کار، گذراندن دوره های آمادگی برای زایمان طبیعی، سطح تحصیلات و محل اخذ مدرک و همچنین سوالات مربوط به نگرش ماماهای شاغل بود که پس از تعیین اعتبار و پایایی، از آن استفاده شد. میانگین (انحراف معیار) سن افراد مورد پژوهش ۴۹±۳۷ سال بود. از بین آنها ۴۴٫۹ درصد در اتاق زایمان و ۵۵٫۱ درصد در درمانگاه پره ناتال بیمارستان و یا مرکز بهداشت شاغل بودند. نگرش مثبت نسبت به انجام سزارین انتخابی در ۸۰ نفر (۲۴٫۶ درصد) گزارش شد. همچنین نتایج بیانگر آن بود که ارتباط معنی دار آماری بین نگرش ماماها نسبت به سزارین انتخابی با نوع زایمان آنها، محل اخذ مدرک تحصیلی، تاثیر برانتخاب نوع زایمان مادران بستری، زمان انتخاب برای ختم حاملگی، انتخاب نوع زایمان برای خود یا دخترشان و باور آنها در مورد میزان سزارین در کشوروجود دارد (P<0.05). نتایج پژوهش نشان داد، درصد ماماهایی که نسبت به سزارین انتخابی نگرش مثبت دارند بالا است، و مسوولین سیستم سلامت باید در صدد ایجاد برنامه هایی به منظور تغییر نگرش ماماها باشند.