مقاله بررسی نیاز سرمائی چهار رقم تجاری انگور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۵۲ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسی نیاز سرمائی چهار رقم تجاری انگور
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارقام انگور،آب و هوا
مقاله شکفتن جوانه
مقاله نیاز سرمایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عراقی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: تهرانی فر علی
جناب آقای / سرکار خانم: عابدی بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: داوری نژاد غلامحسین
جناب آقای / سرکار خانم: شور محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عدم تامین نیاز سرمایی مشکل عمده ای در تولید محصولات مناطق معتدله کشت شده در مناطقی با شرایط آب و هوائی گرم است. بنابراین تعیین نیاز سرمائی ارقام مختلف انگور امری ضروری به نظر می رسد. بنابراین هدف از این پژوهش تعیین میزان نیاز سرمائی ارقام انگور شامل: «کلاهداری»، «کشمشی قرمز»، «یاقوتی» و «کشمشی سفید» بود، که به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با ۱۲ تیمار دمایی سرمادهی (شاهد بدون سرمادهی، ۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۵۰۰، ۶۰۰، ۸۰۰، ۷۰۰، ۹۰۰ و ۱۰۰۰ ساعت) با ۳ تکرار انجام گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که اثر تیمارهای سرمادهی و رقم بر صفات مورد مطالعه شامل درصد شکفتن جوانه ها، تعداد روز تا اولین جوانه شکفته شده، تعداد روز تا آخرین جوانه شکفته شده، فاصله زمانی شکوفایی کامل جوانه ها و نسبت وزن تر به خشک دارای اختلاف معنی داری است. با افزایش مدت سرمادهی از ۲۰۰ تا ۱۰۰۰ ساعت در رقم «یاقوتی»، و از ۳۰۰ تا ۱۰۰۰ ساعت در سه رقم دیگر اختلاف معنی داری در درصد شکفتن جوانه ها بدست نیامد. به هر حال حداقل زمان سرمادهی برای رسیدن به درصد قابل قبول شکفتن جوانه ها در رقم «یاقوتی» ۱۰۰ ساعت و در سه رقم دیگر ۲۰۰ ساعت بدست آمد. به طور کلی با افزایش مدت سرمادهی از ۰ تا ۱۰۰۰ ساعت تعداد روز برای شکفتن کامل جوانه ها در ارقام «کلاهداری»، «کشمشی قرمز»، «یاقوتی» و «کشمشی سفید» سفید به ترتیب ۱۹، ۱۹، ۲۲ و ۱۵ روز کاهش یافت. همچنین بیشترین نسبت وزن تر به خشک قسمت رویشی قلمه ها در دامنه دمائی ۲۰۰ تا ۱۰۰۰ ساعت سرمادهی بدست آمد.