مقاله بررسی نوسان های فصلی اسانس و ترکیب ۸،۱-سینئول در گونه های سازگار اکالیپتوس در استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران از صفحه ۷۹۶ تا ۸۰۷ منتشر شده است.
نام: بررسی نوسان های فصلی اسانس و ترکیب ۸،۱-سینئول در گونه های سازگار اکالیپتوس در استان فارس
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکالیپتوس (Eucalyptus)
مقاله نوسان های فصلی
مقاله بازده اسانس
مقاله ۸،۱-سینئول
مقاله تقطیر با آب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جایمند کامکار
جناب آقای / سرکار خانم: عصاره محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: میرزا مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: نادری محمود
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی شاهرخ
جناب آقای / سرکار خانم: پارسا اسلام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
درختان اکالیپتوس (Eucalyptus) در شمار گونه های جنگلی سریع الرشد محسوب می شوند که بومی اقیانوسیه هستند، این گونه درختی بیش از ۱۰۰ سال پیش به ایران وارد شد و در جنوب کشور که محیط مناسبی برای آن بود کشت شد. هدف از این تحقیق بررسی نوسان های فصلی اسانس و ترکیب ۸،۱-سینئول در گونه های سازگار اکالیپتوس در استان فارس بود. برگ های ۱۴ گونه اکالیپتوس به نام های E. calcicultrix (Miq.) Blakely؛ E. camaldulensis var. camaldulensis Dehnh؛ E. cornuta؛ E. fruticetorum؛ E. intertexta R.T.Baker؛ E. largiflorens F. Muell.؛ E. lesouefii؛ E. longicornis F. Muell.؛ E. oleosa F. Muell.؛ E. rudis Endl.؛ E. salmonophloia F. Muell.؛ E. salubaris؛ E. stricklandii Maiden؛ E. viridic. از استان فارس به مدت دو سال (۱۳۸۷-۱۳۸۶) در اواسط هر فصل جمع آوری و به روش تقطیر با آب اسانس گیری و توسط دستگاه های کروماتوگرافی گازی (GC) و کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی (GC/MS) مورد تجزیه و شناسایی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در هر منطقه برخی از گونه ها ضمن اینکه در فصل یا فصول مشخصی دارای بیشترین بازده و کیفیت از اسانس بودند به دلیل بالا بودن مقدار اسانس و میزان ترکیب ۸،۱-سینئول موجود در آن قابل توصیه برای کشت وسیع در آن منطقه به منظور اسانس گیری هستند. بازده اسانس گونه های گونه های مختلف اکالیپتوس در فصول مختلف بین ۱٫۰ تا ۶٫۸ درصد در سال ۱۳۸۶ و ۰٫۳ تا ۵٫۸ درصد در سال ۱۳۸۷ متغیر بودند. گونهE. oleosa F.Muell.  در شوسنی، ممسنی بالاترین میزان اسانس را در پاییز (%۵٫۲-۶٫۴) و بالاترین میزان ترکیب ۸،۱-سینئول را در زمستان (%۹۱٫۴-۹۴٫۰) داشت. این گونه بهترین گونه قابل توصیه برای کشت در این منطقه و مناطق مشابه از نظر اقلیمی بوده و بهترین زمان برداشت آن فصل پاییز و زمستان است.