مقاله بررسی نمونه های آسیب شناسی حاصل از بیوپسی سوزنی با هدایت سی تی اسکن در ضایعات قفسه سینه بیماران مراجعه کننده به بخش پاتولوژی بیمارستان شهید صدوقی یزد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد از صفحه ۶۶۶ تا ۶۷۴ منتشر شده است.
نام: بررسی نمونه های آسیب شناسی حاصل از بیوپسی سوزنی با هدایت سی تی اسکن در ضایعات قفسه سینه بیماران مراجعه کننده به بخش پاتولوژی بیمارستان شهید صدوقی یزد
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیوپسی سوزنی
مقاله ضایعات قفسه سینه
مقاله سی تی اسکن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقیمی منصور
جناب آقای / سرکار خانم: رئوفیان نرجس
جناب آقای / سرکار خانم: زارع پور احسان
جناب آقای / سرکار خانم: نفیسی مقدم رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بیوپسی سوزنی روشی محبوب برای گرفتن نمونه است که کاربرد آن در گرفتن ضایعات قفسه سینه در بعضی بیمارستان ها محدود است. در این مطالعه به بررسی نمونه های آسیب شناسی حاصل از بیوپسی سوزنی با هدایت سی تی اسکن در ضایعات قفسه سینه به منظور بررسی های سلولی و همچنین تشخیصی پرداخته شد.
روش بررسی: مطالعه انجام شده یک مطالعه توصیفی- مقطعی و گذشته نگر بود و بر روی نمونه های پاتولوژیک به دست آمده از بیوپسی سوزنی با هدایت سی تی اسکن در ضایعات قفسه سینه در بیمارستان شهید صدوقی یزد طی سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹ انجام گرفت. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه ۱۲ تجزیه و تحلیل شد.
نتایج: پس از بررسی پرونده های بخش پاتولوژی، تعداد ۸۹ نمونه استخراج شد که بیماران شامل ۵۳ مرد (۵۹٫۶%) و ۳۶ زن (۴۰٫۴%) با دامنه سنی ۱۶- ۹۱ سال و میانگین سنی ۵۷٫۳ سال بودند. نمونه ها شامل ۷۸ نمونه از ریه و ۱۱ نمونه از مدیاستن بود. در ۷۱ مورد (۷۹٫۸%) نمونه را جهت تشخیص کافی ذکر کردند و در ۱۸ مورد (۲۰٫۲%) نمونه فاقد کفایت جهت تشخیص گزارش شده بود. نتایج پاتولوژی در ۱۷ بیمار (۱۹٫۱%) ضایعه بدخیم در ۳۱ بیمار (۳۴٫۸%) ضایعه خوش خیم اختصاصی و ۲۳ بیمار (۲۵٫۸%) ضایعه خوش خیم غیراختصاصی گزارش شده بود. بر اساس تجزیه و تحلیل انجام گرفته بین مکان قرارگیری ضایعه در ریه و نتایج پاتولوژیک رابطه معنی داری وجود داشت (p=0.024).
نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده بیوپسی سوزنی با هدایت سی تی اسکن می تواند کفایت نمونه های حاصل از Core Needle Biopsy در قفسه سینه را بالا ببرد.