مقاله بررسی نمود اگزیستانسیالیسم در شعر خلیل حاوی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در شناخت (پژوهشنامه علوم انسانی) از صفحه ۱۲۷ تا ۱۵۷ منتشر شده است.
نام: بررسی نمود اگزیستانسیالیسم در شعر خلیل حاوی
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اگزیستانسیالیسم
مقاله مرگ
مقاله زمان
مقاله سکوت
مقاله خلیل حاوی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناظری حسین
جناب آقای / سرکار خانم: صدیقی کلثوم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مقاله قصد دارد تا نمود اگزیستانسیالیسم را در اشعار خلیل حاوی مورد بررسی قرار دهد. سروده های خلیل حاوی به روشنی، بازگو کننده حال پریشان او و ترسیم گر ژرفای نومیدی در نگاهش نسبت به سرانجام انسان آواره در هستی است، سروده هایی که به زیباترین شکل ممکن، تصویرگر رنج جانکاه اگزیستیالیستی است که خویش را در حل معمای هستی ناتوان یافته و در این تیره خاکدانی که زمینش می نامند، جز آوای بلند مرگ، چیز دیگری نمی شنود و زمزمه های حوای ذهنش نیز برآن است تا او را به خوابی ابدی فرو برد. مهم ترین مولفه هایی که در این جستار به عنوان مدار اصلی بازکاوی اندیشه های اگزیستانسیالیستی در شعر خلیل حاوی مورد توجه قرار گرفته اند، عبارت اند از: مرگ اندیشی و هراس از مرگ در ذهن خلیل حاوی، رابطه میان مرگ و گناه، رابطه میان پریشانی و نگرانی با احساس گناهکاری، توجه به زمان به عنوان محور اصلی بودن هستنده در جهان و سرانجام، نمود احساس بی قراری و نا امنی در جهان کنونی.