مقاله بررسی نمایه تغذیه سالم در زندان مرکزی مشهد در سال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در علوم غذایی و تغذیه از صفحه ۲۵ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسی نمایه تغذیه سالم در زندان مرکزی مشهد در سال ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دپارتمان کشاورزی ایالات متحده آمریکا
مقاله زندان مرکزی مشهد
مقاله نمایه تغذیه سالم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفریان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: عشقی شهره
جناب آقای / سرکار خانم: رجایی نیلوفر
جناب آقای / سرکار خانم: مزیدی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیلی حبیب اله
جناب آقای / سرکار خانم: بابایی علی
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتی محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: نمایه تغذیه سالم (HEI) اولین بار در سال ۱۹۸۹برای بررسی و پایش وضعیت تغذیه مردم آمریکا توسط دپارتمان کشاورزی ایالات متحده آمریکا (USDA) ابداع شد. با توجه به اینکه زندان یک محیط بسته است و سلامت زندانیان ارتباط زیادی با دریافت غذای آنان دارد بررسی وضعیت تغذیه آنان با استفاده از این نمایه راهگشای خوبی برای مسوولین دولتی برنامه ریز می باشد.
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی مقطعی تعداد ۴۳۵ نفر از زندانیان (۴۸ زن و ۳۸۷ مرد) به صورت تصادفی طبقاتی انتخاب شدند و پس از دریافت موافقت نامه کتبی مورد بررسی قرار گرفتند. دریافت غذایی این افراد به طور کامل ثبت و اندازه گیری شد. به این منظور منوی غذای زندان، میزان غذای دور ریخته شده و مقدار خرید مواد غذایی از فروشگاه زندان مورد بررسی قرار گرفت. سپس امتیاز نمایه تغذیه سالم در این افراد محاسبه گردید. نتایج به صورت میانگین و انحراف معیار و جداول فراوانی توصیف شد.
یافته ها: امتیاز نمایه تغذیه سالم در زندان مرکزی مشهد ۸۰ درصد از امتیاز قابل محاسبه به دست آمد. امتیاز مصرف میوه جات صفر، گوشت و حبوبات ۴، لبنیات ۹٫۵، تنوع غذایی ۹ و امتیاز مصرف گروه های غذایی غلات و سبزیجات هر کدام ۱۰ برآورد شد. میزان مصرف نمک قابل اندازه گیری نبود.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه وضعیت تغذیه ای زندانیان زندان مرکزی مشهد نسبتا مناسب برآورد می شود. البته در بعضی موارد نیازمند توجه بیشتر مسوولین مربوطه می باشد.