مقاله بررسی نقوش جانوری سفالینه های کهن شهر گرگان (جرجان) در دوران اسلامی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در پژوهش های باستان شناسی ایران (نامه باستان شناسی) از صفحه ۴۷ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: بررسی نقوش جانوری سفالینه های کهن شهر گرگان (جرجان) در دوران اسلامی
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سفالینه های گرگان (جرجان)
مقاله نقوش جانوری
مقاله قرون اولیه اسلامی
مقاله سده های میانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضایی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: صداقتی زاده ندا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نقش مایه ها در هنر ایران حامل مفاهیم و مضامین مورد توجه مردم اعصار گوناگون بوده اند و تداوم در طراحی آن ها، تغییرات تصویری هر دوره را آشکار می سازد. یکی از مهم ترین نقوشی که همواره در ایران مورد توجه بوده و حتی با تغییر آیین نیز استفاده از آن ادامه یافته، آرایه های جانوری است که در غالب هنرهای مختلف مصور گردیده است. هدف پژوهش حاضر بررسی نقوش جانوری سفالینه های کهن شهر گرگان و تبیین تغییرات طراحی این دسته از نقوش در حد فاصل قرون اولیه اسامی تا پایان قرن هفتم هجری است. نتایج نشان گر آن است که کیفیت ترسیم و طراحی نقوش جانوری گرگان، در ابتدا ادامه برخی سنت های هنری ایران باستان بوده که با مضامین اسامی پیوند خورده است. این امر خصوصا در نوع پرداخت به جزییات مشهود است. اما با گذشت زمان و نزدیک تر شدن به سده های میانی، این سنت های تصویری، دست خوش تغییرات محسوسی از بعد طراحی و نحوه تزیین شده است.