مقاله بررسی نقش گیرنده های کاپسایسین ناحیه خاکستری دور مجرایی بر انتقال درد در موش های صحرایی نر مبتلا به نوروپاتی دیابتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۲ در فیض از صفحه ۳۴۵ تا ۳۵۱ منتشر شده است.
نام: بررسی نقش گیرنده های کاپسایسین ناحیه خاکستری دور مجرایی بر انتقال درد در موش های صحرایی نر مبتلا به نوروپاتی دیابتی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ناحیه خاکستری دور مجرایی
مقاله نوروپاتی دیابتی
مقاله درد
مقاله کاپسایسین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شیرافکن طلیعه
جناب آقای / سرکار خانم: صریحی عبدالرحمن
جناب آقای / سرکار خانم: کمکی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: حضور گیرنده های کاپسایسین در ناحیه خاکستری دور مجرایی (PAG) نشان داده شده است. هدف از این مطالعه، بررسی نقش گیرنده های کاپسایسین PAG برانتقال درد در موش های صحرایی نر مبتلا به نوروپاتی دیابتی (NP) بود.
مواد و روش ها: این مطالعه از نوع تجربی آزمایشگاهی بود، که در آن از ۲۴ سر موش صحرایی نر به صورت ۴ گروه ۶ تایی شامل: سالم-سالین، سالم – کاپسایسین، نوروپاتی – سالین و نوروپاتی – کاپسایسین استفاده شد. موش ها با استفاده از تست های تکان دم، صفحه داغ و ون فری جهت بررسی میزان درد بر اثر تزریق داخل PAG کاپسایسین (۱۰ nmol/ul) یا سالین مورد مطالعه قرار گرفتند. جهت القا NP، استرپتوزوتوسین (۵۵ mg/kg) به صورت داخل صفاقی و تک دوز تزریق شد.
نتایج: کاپسایسین درون PAG در موش های سالم اثر بی دردی را در دقایق ۵ و ۱۵ دقیقه پس از تزریق در تست تکان دم نشان داد (P<0.001)، اما در موش های NP چنین اثری دیده نشد. کاپسایسین در موش های سالم اثری بر رفلکس درد نسبت به محرک های حرارتی (هات پلیت) و مکانیکی (ون فری) نداشت و در موش های NP نیز بر آلودینیا بی تاثیر بود.
نتیجه گیری: به نظر می رسد که در موش های NP گیرنده های کاپسایسین PAG در کاهش حساسیت به محرک های دردزا نقشی را ایفا نمی کنند.