مقاله بررسی نقش ژئوپلیتیک انرژی در مفهوم سازی هلال شیعی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهش های سیاست اسلامی از صفحه ۱۴۷ تا ۱۷۲ منتشر شده است.
نام: بررسی نقش ژئوپلیتیک انرژی در مفهوم سازی هلال شیعی
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نفت
مقاله ژئوپلیتیک انرژی
مقاله هلال شیعی
مقاله ایران
مقاله امریکا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: متقی افشین
جناب آقای / سرکار خانم: رشیدی مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: معینی پور مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هلال شیعی مفهومی است که در سال های اخیر اعراب حوزه خلیج فارس، به ویژه عربستان سعودی و غربی ها مرتب آن را تکرار می کنند و به تازگی برخی شیعیان و ایرانیان نیز، این مفهوم را به کار می برند. ظهور یک مفهوم نو در منطقه خاورمیانه و مفهوم سازی درباره تشیع که در سرنوشت شیعیان و ایران که بزرگ ترین کشور شیعی تاثیرگذار محسوب می شود، هر پژوهشگری را به تفکر وامی دارد؛ از این رو، تامل درباره چیستیِ هلال شیعی و عوامل پیدایی آن و تاثیرش بر جایگاه جمهوری اسلامی ایران و شیعیان منطقه جزء ضرورت های تحقیق در موضوع هلال شیعی است. بنابراین، نگارندگان در مقاله حاضر به دنبال پاسخ گویی به این سوال اساسی اند که: انرژی با تاکید بر نفت، چه نقش ژئوپلیتیکی در پیدایی هلال شیعی دارد؟ (سوال) نیاز امریکا برای مشروعیت بخشی به حضورش در منطقه و کنترل منابع نفتی سبب مفهوم سازی و پیدایی هلال شیعی شده است. (فرضیه) این مقاله در دستیابی به جایگاه انرژی در مفهوم سازی هلال شیعه است. (هدف) پاسخ به سوال و نیل به هدف مقاله، با جمع آوری داده ها از طریق کتابخانه ای، اسنادی و به شیوه تحلیلی- تبیینی میسر است (روش) که حاصل آن، دسترسی به نتایجی چون: کشف موقعیتی جدید برای شیعه، استعماری بودن مفهوم هلال شیعی و هویداسازی نقش نفت در خلق یک مفهوم ژئوپلتیکی است. (یافته)