مقاله بررسی نقش و جایگاه بازاریابی در سازمانهای غیر دولتی زیست محیطی در سطح شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۱۲۰ تا ۱۳۸ منتشر شده است.
نام: بررسی نقش و جایگاه بازاریابی در سازمانهای غیر دولتی زیست محیطی در سطح شهر تهران
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازمان های غیردولتی
مقاله سازمان های غیردولتی زیست محیطی
مقاله بازاریابی و عناصر آمیخته بازاریابی خدمات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درودی هما
جناب آقای / سرکار خانم: کیوانفر سارا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سازمانهای غیردولتی به عنوان نهادهای مردمی، به دلیل استقلال فکری و عملی بیشتر می توانند بهترین مرجع برای دفاع از حقوق اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی مردم باشند و با ارائه بازخوردهای لازم در خصوص سیاست ها، برنامه ها و مشارکت در تغییرات سیاسی و سازمانی به تدوین برنامه های توسعه دولت ها کمک کننده و حامیان و تسریع کنندگان مهمی در خصوص تغییرات اجتماعی و تقویت جامعه مدنی گردند. هدف این پژوهش بررسی نقش و جایگاه عناصر آمیخته بازاریابی خدمات در جذب منابع مالی، جذب منابع انسانی، همکاری و اجرای پروژه های مشترک با آژانس های بین المللی است. پژوهش اجرا شده از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی-پیمایشی و ابزار پژوهش پرسشنامه ای بوده که در بین اعضای سازمان های غیردولتی زیست محیطی شهر تهران اجرا شده که به عنوان نمونه انتخاب شده بودند. برای تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از فنون آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند که بین عناصر آمیخته بازاریابی و جذب منابع مالی، انسانی و اجرای پروژه های مشترک با دولت و آژانس های بین المللی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و این سازمان ها امروزه برای رشد و دستیابی به اهداف خود نیازمند استفاده از تکنیک های بازاریابی و بکارگیری اصول دانشگاهی و علمی هستند.