مقاله بررسی نقش نوع مدرسه در استدلال تناسبی دانش آموزان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی) از صفحه ۲۴ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: بررسی نقش نوع مدرسه در استدلال تناسبی دانش آموزان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حل مساله
مقاله استدلال تناسب
مقاله استراتژی مدارس تیزهوشان
مقاله مدارس غیرانتفاعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رفیع پور ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسه عملکرد ریاضی دانش آموزان مدارس دولتی، غیرانتفاعی و تیزهوشان در حل یک مساله غیر روتین ریاضی در حوزه استدلال تناسبی است. شرکت کنندگان در این پژوهش، تعداد ۸۳۶ دانش آموز (شامل ۲۹۱ دانش آموز از مدارس عادی، ۲۹۳ دانش آموز از مدارس غیر انتفاعی و ۲۵۲ دانش آموز از مدارس تیزهوشان) بودند که از بین مدارس یکی از شهرستان های واقع در نیمه جنوبی کشور انتخاب شده بودند. از این دانش آموزان خواسته شده بود تا به یک مساله غیر معمولی مربوط به موضوع تناسب پاسخ دهند. سپس استراتژی های به کار رفته توسط، دانش آموزان با استفاده از چارچوب نظری جرح و تعدیل شده مستخرج از از ادبیات پژوهشی، در ۷ دسته شامل دسته بدون جواب، استراتژی صرفا جمعی، و دسته جواب های غیر واقعی، استراتژی رویه ای، استراتژی انتقالی، استراتژی تناسبی مبتدی، استراتژی خبره طبقه بندی شدند. سپس با استفاده از آماره اچ کروسکال والیس و آزمون من ویتنی، معنا داری تفاوت بین عملکرد ریاضی دانش آموزان در مدارس مختلف بررسی شد. نتایج نشان داد که بین عملکرد ریاضی دانش آموزان در مدارس مختلف اختلاف معنا داری وجود دارد، به گونه ای که عملکرد ریاضی دانش آموزان مدارس تیزهوشان و غیرانتفاعی از عملکرد دانش آموزان در مدارس عادی دولتی در سطح a=0.01 بهتر است.