مقاله بررسی نقش نظارت بر کاهش مشکلات رفتاری دختران ۱۲-۶ ساله مبتلا به ADHD: مقایسه خودنظارتی و نظارت مادر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در فصلنامه خانواده پژوهی از صفحه ۴۵۱ تا ۴۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسی نقش نظارت بر کاهش مشکلات رفتاری دختران ۱۲-۶ ساله مبتلا به ADHD: مقایسه خودنظارتی و نظارت مادر
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش مهارت های نظارت بر رفتار
مقاله راهبرد خودنظارتی
مقاله اختلال کمبود توجه بیش فعالی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چراغ ملایی لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: خسروی زهره
جناب آقای / سرکار خانم: بنی جمالی شکوه السادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر، به بررسی نقش عامل نظارت بر کاهش مشکلات رفتاری دختران مبتلا به ADHD پرداخته است. از میان عوامل مختلف نظارتی، خودنظارتی (نظارت درونی) و نظارت مادر (نمونه ای از نظارت بیرونی) انتخاب گشته و اثربخشی آن ها مورد مقایسه قرار گرفته است. برای تعیین تاثیر این نظارت ها بر کاهش علائم مرضی ADHD، از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد.
پس از انتخاب دانش آموزان مبتلا به اختلال بیش فعالی کم توجهی، این دانش آموزان به صورت تصادفی در سه گروه آموزش مهارت های نظارت بر رفتار به مادران، آموزش راهبرد خودنظارتی و گروه کنترل جایگزین شدند. دو گروه آزمایشی تحت کاربندی متغیرهای مستقل (آموزش مهارت های نظارت بر رفتار به مادران و آموزش راهبرد خودنظارتی به کودکان) قرار گرفتند و گروه کنترل تحت کاربندی خاصی قرار نگرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون آماری تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی شفه استفاده شد. یافته ها بیانگر این بود که طبق گزارش مادران، گروه آزمایشی که از آموزش مهارت های نظارت بر رفتار به مادران سود برده بودند، نسبت به گروه کنترل، کاهش در علائم مرضی ADHD را نشان دادند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که آموزش مهارت های نظارت بر رفتار به مادران می تواند به عنوان مداخله سودمندی در جهت کاهش علائم مرضی ADHD در کودکان مطرح باشد.