مقاله بررسی نقش نانولوله های کربنی در سنتز نانوذرات TaC از طریق انجام واکنش گاز-جامد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در فرآیندهای نوین در مهندسی مواد (مهندسی مواد مجلسی) از صفحه ۱ تا ۷ منتشر شده است.
نام: بررسی نقش نانولوله های کربنی در سنتز نانوذرات TaC از طریق انجام واکنش گاز-جامد
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانوذرات
مقاله نانولوله های کربنی
مقاله کاربید تنتالوم
مقاله واکنش گاز-جامد
مقاله (CVD)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تمدن عباس
جناب آقای / سرکار خانم: شکوه فر علی
جناب آقای / سرکار خانم: یوزباشی زاده حسین
جناب آقای / سرکار خانم: جهازی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق، نانوذرات کاربید تنتالوم (TaC) از طریق واکنش گاز-جامد به روش رسوب شیمیایی از فاز بخار (CVD) و با استفاده از نانولوله های کربنی به عنوان منبع کربن، سنتز گردید. ساختار مواد به کمک میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)، میکروسکوب الکترونی روبشی از نوع تفنگ انتشار میدانی (FE-SEM)، پراش سنجی اشعه ایکس (XRD) و طیف سنجی رامان (Raman Spectroscopy) مطالعه شد. رفتار حرارتی نانوذرات حاصل نیز به کمک آنالیز حرارتی (TG-DTA) مورد بررسی قرار گرفت. مشاهده شد که در طی واکنش، نانوذرات TaC با مورفولوژی شبه کروی و محدوده اندازه دانه ۳۰ تا ۴۰ نانومتر بدست آمد. همچنین با استفاده از آنالیز فازی و حرارتی، مکانیزم تشکیل نانوذرات کاربید تنتالوم به کمک نانولوله های کربنی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.