مقاله بررسی نقش مواد آلی در تغییرات غلظت فلزات نیکل، جیوه و کادمیوم موجود در رسوب و برگ Avicennia marina در سواحل بندر امام خمینی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در مجله علوم و فنون دریایی ایران از صفحه ۷۶ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: بررسی نقش مواد آلی در تغییرات غلظت فلزات نیکل، جیوه و کادمیوم موجود در رسوب و برگ Avicennia marina در سواحل بندر امام خمینی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذخیره سازی زیستی
مقاله غلظت فلزات سنگین
مقاله جذب فلزات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کلانترهرمزی سحر
جناب آقای / سرکار خانم: جواهری بابلی مهران
جناب آقای / سرکار خانم: عسکری ساری ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش رابطه بین جذب فلزات سنگین توسط رسوب و برگ Avicennia marina با میزان مواد آلی در منطقه ساحلی بندر امام خمینی مورد بررسی قرار گرفت. میانگین اندازه گیری فلزات مقادیر فلزاتHg (0.027±۰٫۰۰ mg/kg) ، Cd (0.79±۰٫۱۳ mg/kg)،Ni (60.81±۰٫۰۰ mg/kg)  را برای رسوب وHg (0.01±۰٫۰۰ mg/kg) ، Cd (0.13±۰٫۰۳ mg/kg)،Ni (1.47±۰٫۳۵ mg/kg)  را برای برگ و درصد مقادیر (۱٫۹۷±۹٫۱۶، ۰٫۱۳±۱۱٫۶۴، ۰٫۵۶±۹٫۵۷) را برای مواد آلی رسوب به ترتیب برای ایستگاه های C, B, A نشان داد. نتایج رگرسیون نشان دهنده وجود ارتباط مثبت بین مواد آلی رسوب و غلظت هر سه فلز موجود در رسوب و برگ بود (.(P<0.05 غلظت فلزات نیکل و کادمیوم در ایستگاه هایی که میزان درصد مواد آلی نشان می داد مقادیر بالاتری را هم در رسوب و هم در برگ نشان داد. جیوه بر خلاف دو فلز دیگر بالاترین غلظت را در بالاترین مقدار مواد آلی نشان نداد.