مقاله بررسی نقش مشارکت شهروندان در تحقق پذیری اهداف شهرهای جدید در ایران (نمونه موردی: شهر جدید صدرا) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۸۱ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: بررسی نقش مشارکت شهروندان در تحقق پذیری اهداف شهرهای جدید در ایران (نمونه موردی: شهر جدید صدرا)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شهرهای جدید
مقاله شهر صدرا
مقاله جمعیت پذیری
مقاله مشارکت شهروندان
مقاله سازمان های شهری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشکینی ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: خلج اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شهرهای جدید، سکونتگاه هایی خود اتکاء با جمعیت و مساحت مشخص، فاصله ای معین از مادرشهر، برنامه ریزی از پیش تعیین شده، اهداف معین و همچنین برخوردار از تمام تسهیلات لازم برای یک محیط مستقل می باشند. وجود شهرهای با این ویژگی ها، نیازمند مشارکت شهروندان در تمام سطوح مشارکت است. مشارکت، استفاده مناسب از مشاوره مردم است که به طور قابل توجهی موجب واقع گرایی در تدوین اهداف و قابلیت های اجرایی طرح ها و اتکاء طرح بر داده های موثق و دقیق می شود و تضمین کننده موفقیت طرح می باشد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی نقش مشارکت شهروندان در تحقق پذیری اهداف شهرهای جدید در ایران می باشد. روش تحقیق این پژوهش توصیفی تحلیلی بوده، اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه ای و تهیه پرسشنامه، انجام شده است و با استفاده از تحلیل های آماری، فرضیه های تحقیق آزمون شده اند. نتایج پژوهش بیانگر آن است که مشارکت شهروندان در جمعیت پذیری شهر جدید صدرا با توجه به گویه های مشارکت، کمتر احساس شده است. گویه ای که بالاترین میانگین را در بین سایر گویه ها به خود اختصاص داده، میزان شکل گیری نهادهای مردمی (هیات های مذهبی، شورایاری، صندوق قرض الحسنه و غیره) است. اما میزان همکاری با سازمان های شهری (شورای شهر، شهرداری، شرکت عمران و غیره در ارتباط با شهر) نسبت به سایر گویه ها از حد متوسط پایین تر است. یکی از مهمترین دلایل مشارکت کم شهروندان شهر جدید صدرا در همکاری با سازمانهای شهری، به آمرانه بودن مدیریت و نگاه از بالا به پایین در جمعیت پذیری شهرهای جدید، از جمله شهر جدید صدرا مربوط می شود.